Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اتاق خبر

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش خبرکاهش تقاضا برای آجیل در بازار شب عیدرا تکذیب می‌کند، وضعیت بازار نشان می‌دهد نه‌تنها قدرت مشتریان برای خریدآجیل کمتر شده است، بلکه مردم غالبا نوع و کیفیت خاصی از این محصول را برای نوروزشان می‌خرندکه ارزانتراست

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش خبر کاهش تقاضا برای آجیل در بازار شب عید را تکذیب می‌کند، وضعیت بازار نشان می‌دهد که نه‌تنها قدرت مشتریان برای خرید آجیل کمتر شده است، بلکه مردم غالبا نوع و کیفیت خاصی از این محصول را برای نوروزشان خریداری می‌کنند که ارزان‌تر است.

Image
chevron_left ایسنا

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش خبر کاهش تقاضا برای آجیل در بازار شب عید را تکذیب می‌کند، وضعیت بازار نشان می‌دهد که نه‌تنها قدرت مشتریان برای خرید آجیل کمتر شده است، بلکه مردم غالبا نوع و کیفیت خاصی از این محصول را برای نوروزشان خریداری می‌کنند که ارزان‌تر است.

Image
chevron_left مشرق

دولت اشتباه‌ترین دیدگاه را به دستمزد کارگران دارد، کم‌کاری محرز وزارت صنعت در بازار خودرو و جذب سرمایه خارجی پیشکش جلوی خروج سرمایه را بگیر...

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

علی‌رغم وعده مسئولان برای تنظیم بازار شب عید، موج جدید نوسانات قیمتی ناشی از سومدیریت، رونق شب عید را کاسته است. در این وضعیت، کمترین انتظار از وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت به‌عنوان متولیان تنظیم بازار آن است که با استف...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

احمدی گفت: طی روزهای اخیر استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبار در غرفه‌های نمایشگاه تهران بسیار مطلوب بوده است.

Image
chevron_left ایران سپید

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کن...

Image
chevron_left بورس 24

احمدی گفت: طی روزهای اخیر استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبار در غرفه‌های نمایشگاه تهران بسیار مطلوب بوده است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

احمدی گفت: طی روزهای اخیر استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبار در غرفه‌های نمایشگاه تهران بسیار مطلوب بوده است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد ...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left مشرق

علی‌رغم وعده مسئولان برای تنظیم بازار شب عید، موج جدید نوسانات قیمتی ناشی از سومدیریت، رونق شب عید را کاسته است.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار این محصولات نش...

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند ت...

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار این محصو...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد گردان

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های ب...

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کن...

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left افکار نیوز

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار ...

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایش...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اتاق خبر

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد، نگاهی به بازار این محصولات نشان می‌دهد که فاصله قیمتی قابل توجه نسبت به این نرخ‌های اعلامی وجود دارد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های به...

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کن...

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهار مغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با...

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آ...

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار ای...

Image
chevron_left با اقتصاد

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش گفت قیمت آجیل در نمایشگاه بهاره از 150 تا 170 هزار تومان است و گرانفروشی را به 124 اطلاع دهید.

Image
chevron_left فرارو

اما زمانی می‌توانیم بگوییم که آجیل و خشکبار گران شده است و نباید این اتفاق بیافتد که همه اجناس و کالاها در بازار تفاوت قیمتی چندانی نسبت به سال گذشته نکرده باشد و نهایتا 10 تا 20 درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما هم‌اکنون هر جنسی در بازار مشاهده می‌کنید چندصددرصد افزایش قیمت داشته است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار ...

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی...

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن...

Image
chevron_left ایسنا

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گلایه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن 80 درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گلایه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن 80 درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گلایه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن 80 درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران با گلایه از مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با طرح کنترل قیمت پسته، نسبت به تامین گردو در آستانه ماه مبارک رمضان همزمان با از بین رفتن 80 درصد محصول گردوی امسال بدلیل سرمازدگی هشدار داد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه - سایت خبری تحلیلی کسب و کار

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت 150 تا 170 هزار تومانی هرکیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی 124 گزارش کنند تا با آن...

Image
chevron_left فراز نیوز

صنایع و بازرگانی - فرازنیوز: رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: قیمت‌هایی که مدیران بخش‌های مختلف بازار در اخبار و تلویزیون اعلام می‌کنند، زمین تا آسمان با قیمت‌هایی که مصرف‌کننده می‌خرد، تفاوت دارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه «شهروند» در این گزارش بازار تعدادی از کالاهای پرمصرف شب عید را در اخبار رسمی و در واقعیت بررسی کرده است.

Image
chevron_left ایسنا

روزنامه «شهروند» در این گزارش بازار تعدادی از کالاهای پرمصرف شب عید را در اخبار رسمی و در واقعیت بررسی کرده است.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left رجانیوز

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left ایران خبر

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات است.

Image
chevron_left تهران ۲۴

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات است.

Image
chevron_left الف

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات است.

Image
chevron_left مشرق

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در سال‌جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصولات بوده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left مشرق

بازار مرغ را رها کرده‌اند تا برای احیای وزارت بازرگانی توجیه بیاورند و کشورهای صنعتی پیشرفته همچنان از کوپن استفاده می‌کنند از دیگر عناوین روزنامه‌های امروز بود.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- کمتر از دو هفته به آغاز سال 98 باقی‌مانده اما افزایش قیمت بی‌رویه کالاها در مقابل ثبات نرخ دستمزد باعث شده که بازار بزرگ تهران روزهای بی‌رونقی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کند. اگرچه خرید شب عید امری ضروری برای مردم به شمار می‌رود اما به گفته فروشندگان، مردم پس...

Image
chevron_left امین نیوز

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های اعلام شده تنها برای عرضه در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های بهاره است یا خیر خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها برای عرضه در نمایشگاه‌های بهاره است ولی قیمت عرضه آجیل در بازار نیز از قیمت‌های فوق مستثنی نیست.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left زمان نیوز

Image
chevron_left بولتن نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left شمانیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left با اقتصاد

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های اعلام شده تنها برای عرضه در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های بهاره است یا خیر خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها برای عرضه در نمایشگاه‌های بهاره است ولی قیمت عرضه آجیل در بازار نیز از قیمت‌های فوق مستثنی نیست.

Image
chevron_left نامه نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left فرارو

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌های اعلام شده تنها برای عرضه در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های بهاره است یا خیر خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها برای عرضه در نمایشگاه‌های بهاره است ولی قیمت عرضه آجیل در بازار نیز از قیمت‌های فوق مستثنی نیست.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left جماران

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left مشرق

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left الف

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران جزئیات قیمت‌گذاری آجیل شور و 4 مغز برای بازار شب عید را تشریح کرد.

مشاهده صفحه:     1