Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌ه...

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقیر نیستند، گفت: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌د...

Image
chevron_left روزنامه تعادل

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند،

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقیر نیستند، اظهار داشت: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌ه...

Image
chevron_left وانا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثا...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثا...

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جم...

Image
chevron_left الف

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آ...

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه جامعه: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌های یک منطقه...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 - رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌های یک م...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثال شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌ه...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با بیان اینکه همه افرادی که برای تفکیک زباله به سطل‌های زباله مراجعه می‌کنند، فقر نیستند، اظهار کرد: بیشتر این افراد را پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تشکیل می‌دهند. برای مثا...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: در حال حاضر ساخت و سازها زندگی چنارهای خیابان ولیعصر را به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت تهدید می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: «برای حفظ چنارهای خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت باید همه عوامل طبیعی و غیرطبیعی را در نظر بگیریم و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان ...

Image
chevron_left روزنامه ایران

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: برای حفظ چنارهای خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت باید همه عوامل طبیعی و غیرطبیعی را در نظر بگیریم و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان داشته باشد. در حال ح...

Image
chevron_left وانا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: برای حفظ چنارهای خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت باید همه عوامل طبیعی و غیرطبیعی را در نظر بگیریم و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان داشته باشد. در حال حاضر ساخت و سازه...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: برای حفظ چنارهای خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت باید همه عوامل طبیعی و غیرطبیعی را در نظر بگیریم و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان داشته باشد. در حال حاضر ساخت و ساز...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: برای حفظ چنارهای خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از هویت پایتخت باید همه عوامل طبیعی و غیرطبیعی را در نظر بگیریم و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که زندگی این درختان همیشه جریان داشته باشد. در حال حاضر ساخت و سازه...

Image
chevron_left روزنامه مناقصه مزایده

Image
chevron_left جماران

روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد. در این راستا رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شورای شهر دراین‌باره تصمیم درستی گر...

Image
chevron_left وانا

روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد. در این راستا رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شورای شهر دراین‌باره تصمیم درستی گر...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد. در این راستا رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شورای شهر دراین‌باره تصمیم درستی گرفته است، گفت: چمن گیاهی است که خد...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد. در این راستا رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شورای شهر دراین‌باره تصمیم درستی گرفته است، گفت: چمن گیاهی است که خدمات اکول...

Image
chevron_left ایسنا

روز گذشته حجت نظری - عضو شورای شهر تهران- از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت به دلیل نیاز آبی زیاد و کم‌آبی کشور خبر داد. در این راستا رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه شورای شهر دراین‌باره تصمیم درستی گر...

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران- روزنامه همدلی امروز- شنبه- با انتشار مطلبی با عنوان دود زباله‌ها در حلق تهران، به موضوع مشکلات زیست‌محیطی و به آتش کشیدن پسماندها در منطقه 18 تهران می‌پردازد.

Image
chevron_left جماران

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

شکایت از صدا و سیما به دنبال پخش اعترافات دختر 17 ساله، تکذیب شهریه 100 میلیونی در مدارس، تاثیر منفی بستن کراوات بر عروق مغز، حادثه تصادف سنندج و واکنش فرمانده نیروی انتظامی به کمپین علیه حجاب مهمترین اخبار امروز اداره اجتماعی ایسنا است.

Image
chevron_left ایسنا

شکایت از صدا و سیما به دنبال پخش اعترافات دختر 17 ساله، تکذیب شهریه 100 میلیونی در مدارس، تاثیر منفی بستن کراوات بر عروق مغز، حادثه تصادف سنندج و واکنش فرمانده نیروی انتظامی به کمپین علیه حجاب مهمترین اخبار امروز اداره اجتماعی ایسنا است.

Image
chevron_left عصرخبر

بازگیر با اشاره به اینکه مجوز احداث این سدها گرفته شده است، اظهار کرد: با احداث این سدها و تصفیه فاضلاب مشکل آب‌های آلوده‌ای که وارد اراضی کشاورزی جنوب می‌شوند نیز حل خواهد شد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left الف

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left وانا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران گفت: سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود و برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left روزنامه ایران

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت: برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران با اشاره به اینکه سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب آب‌های سطحی به سمت جنوب پایتخت سرازیر می‌شود، گفت که برای حل این مشکل با همکاری دستگاه‌های مختلف طرح ساماندهی آب‌های سطحی تهران تهیه شده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: مسیر رودخانه کن در سه ایستگاه پل فلزی، آبشار و پل سنگی با حضورعضو شورای اسلامی شهر تهران، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران، مدیران شهرداری منطقه 5 و چهره‌های ورزشی پاکسازی شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مسیر رودخانه کن در سه ایستگاه پل فلزی، آبشار و پل سنگی با حضور عضو شورای اسلامی شهر تهران، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران، مدیران شهرداری منطقه 5 و چهره‌های ورزشی پاکسازی شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مسیر رودخانه کن در سه ایستگاه پل فلزی، آبشار و پل سنگی با حضورعضو شورای اسلامی شهر تهران، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران، مدیران شهرداری منطقه 5 و چهره‌های ورزشی پاکسازی شد.

Image
chevron_left وانا

مسیر رودخانه کن در سه ایستگاه پل فلزی، آبشار و پل سنگی با حضورعضو شورای اسلامی شهر تهران، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران، مدیران شهرداری منطقه 5 و چهره‌های ورزشی پاکسازی شد.

Image
chevron_left ایسنا

مسیر رودخانه کن در سه ایستگاه پل فلزی، آبشار و پل سنگی با حضورعضو شورای اسلامی شهر تهران، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران، مدیران شهرداری منطقه 5 و چهره‌های ورزشی پاکسازی شد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- قرار بود تعدادی دلیجه رهاسازی، ورزشگاه پاکسازی و نماد المپیک از مواد بازیافتی ساخته شود؛ برنامه‌ای نمادین در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی که با وجود دعوت قبلی درهای ورزشگاه را باز نکردند و علت، حضور چند بانوی دوستدار محیط‌زیست در جمع مهمانان اعلام شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران از نام‌گذاری یک روز از هفته المپیک با عنوان «المپیک و محیط‌زیست» خبر داد و گفت: امشب جایگاه تماشاچیان بازی والیبال تیم ملی ایران...

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران از تولید روزانه بیش از 50 هزار تن نخاله ساختمانی در پایتخت خبر داد.

مشاهده صفحه:     1