Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایمنا

کارگردان نمایش کنت دراکولا که از 28 فروردین در سیتی‌سنتر روی صحنه خواهد رفت، معتقد است که تئاتر در اصفهان نیاز به بسترسازی فرهنگی دارد.

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

مشاهده صفحه:     1