Image
chevron_left سپیدار نیوز

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج گفت: اسناد اراضی ساکنان ذوب‌آهن صادر می‌شود. مدیر منطقه 2 شهرداری کرج گفت: اسناد اراضی ساکنان ذوب‌آهن صادر می‌شود. مرتضی جلالیان در جلسه پایش و ارزیابی شهردار از مناطق و

Image
chevron_left سپیدار نیوز

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج از آغاز سوت ساماندهی و بهسازی ایستگاه راه‌آهن کرج خبر داد. مدیر منطقه 2 شهرداری کرج از آغاز سوت ساماندهی و بهسازی ایستگاه راه‌آهن کرج خبر داد. مرتضی جلالیان از ساماندهی

مشاهده صفحه:     1