Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

رئیس دانشگاه پیام‌نور گفت: دانشگاه پیام‌نور در حال حاضر برنامه‌ای برای جذب هیئت علمی جدید ندارد، البته اگر دانشگاه در رشته‌هایی به هیئت علمی نیاز داشته باشد برحسب نیاز، هیئت علمی جذب خواهد شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

رئیس دانشگاه پیام‌نور از توقف جذب هیئت علمی جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: تنها در صورت نیاز عضو هیئت علمی جدید جذب خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

رئیس دانشگاه پیام‌نور از توقف جذب هیئت علمی جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: تنها در صورت نیاز عضو هیئت علمی جدید جذب خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس دانشگاه پیام‌نور از توقف جذب هیئت علمی جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: تنها در صورت نیاز عضو هیئت علمی جدید جذب خواهد شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور از آخرین وضعیت پرونده 44 استاد پیمانی مشروط این دانشگاه خبر داد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران-ایرنا- دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور از تایید 44 مورد از 52 پرونده استادان پیمانی مشروط این دانشگاه در هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور گفت: هیئت مرکزی جذب وزارت علوم از مجموع 52 پرونده اساتید پیمانی مشروط، 44 پرونده را تایید کرد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور گفت: هیئت مرکزی جذب وزارت علوم از مجموع 52 پرونده اساتید پیمانی مشروط 44 پرونده را تایید کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور گفت: هیئت مرکزی جذب وزارت علوم از مجموع 52 پرونده اساتید پیمانی مشروط 44 پرونده را تایید کرد.

Image
chevron_left ایسنا

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام‌نور از اخذ تاییدیه وزارت علوم برای 44 پرونده اعضای علمی دانشگاه خبر داد و گفت: نتایج بررسی هفت پرونده باقی‌مانده نیز به‌زودی اعلام می‌شود.

مشاهده صفحه:     1