Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- وقتش رسیده دروازه‌های شرق را بگشاییم اما نه به روی کالاهای مصرفی چینی و بازارهایی که با واردات بی‌رویه به تولید و تجارت و اقتصاد ایران لطمه‌های جدی وارد می‌کند، بلکه با ترانزیت و به حرکت درآوردن بنادر و ترابری و ایجاد میلیون‌ها شغل در زیرساخت و مسیری که دنبال می‌کنیم.

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

گاهی برخی وقایع سیاسی و تاریخی در سرنوشت مردمان و اقلیمها اثری بزرگ برجای می‌نهد. این اثرگذاری ممکن است مثبت باشد یا منفی! ممکن است موجب تقویت و استحکام شود یا به تنش و ناپایداری بینجامد! می‌تواند ثروت‌افزا و فقرزدا باشد یا موجب بینوایی و ناداری شده و تتمه دارای...

مشاهده صفحه:     1