Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده او و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد.

Image
chevron_left ایسنا

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده او و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به آسیب‌های زندان برای زندانی، خانواده او و جامعه گفت: درد زندان تا قبل از درک آن، برای کسی محسوس نیست و به همین دلیل در عین اینکه شدید و غیرانسانی است بازدارندگی ندارد و در مقابل مجازات‌های بدنی بازدارندگی موثری دارد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه گفت: در حال حاضر 2 هزار و 916 ایرانی در خارج از کشور در زندانند که بیشتر آنها در ترکیه و عمده جرایم آنها قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و مواد مخدر است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه گفت: در حال حاضر 2 هزار و 916 ایرانی در خارج از کشور در زندانند که بیشتر آنها در ترکیه و عمده جرایم آنها قاچاق انسان، اقامت غیرقانونی و مواد مخدر است.

مشاهده صفحه:     1