Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: زندان گلوگاه بسیار خوبی برای کنترل اعتیاد و درمان معتادان است و اکنون بیش از 50 هزار زندانی معتاد تحت پوشش درمان نگهدارنده با متادون هستند.

Image
chevron_left مشرق

مستند داستانی «نه» با موضوع بیوترویسم و طرح نقشه‌های صهیونیستی به قلم محمدرضا حدادپور منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

مستند داستانی «نه» با موضوع بیوترویسم و طرح نقشه‌های صهیونیستی به قلم محمدرضا حدادپور منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

مستند داستانی «نه» با موضوع بیوترویسم و طرح نقشه‌های صهیونیستی به قلم محمدرضا حدادپور منتشر شد.

مشاهده صفحه:     1