Image
chevron_left ماهنامه پیوست

Image
chevron_left تابناک

ساختمان سابق سروش در تقاطع خیابان‌های مفتح و طالقانی به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تغییر وضعیت داده و بسیار ...

Image
chevron_left تابناک

ساختمان سابق سروش در تقاطع خیابان‌های مفتح و طالقانی به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تغییر وضعیت داده و بسیا...

Image
chevron_left ماهنامه پیوست

Image
chevron_left ایران اکونومیست

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left روزنامه مناقصه مزایده

Image
chevron_left پرشین خودرو

پرشین خودرو: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left فرارو

با اجرای طرح رجیستری و آخرین مرحله آن از ابتدای اردیبهشت‌ماه، در راستای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش گوشی‌های قاچاق به جای گوشی‌های قانونی، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، فعال خواهند شد. بنابراین در صورتی که شناسه گوشی در سیستم اپراتوری ث...

Image
chevron_left پول‌نیوز

با اجرای طرح رجیستری و آخرین مرحله آن از ابتدای اردیبهشت‌ماه، در راستای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش گوشی‌های قاچاق به جای گوش

Image
chevron_left تیک

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه فناوری: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - در صورتی که شناسه گوشی در سیستم اپراتوری ثبت نشده باشد، برای کاربر پیامکی ارسال می‌شود که تنها تا یک ماه دیگر از شبکه خدمات دریافت خواهد کرد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left الف

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left اتاق خبر

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

نامه‌نیوز: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left نامه نیوز

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان کرمانشاه و حضور در مناطق زلزله‌زده در شهرستان‌های ثلاث‌باباجانی، قصرشیرین، ازگله و سرپل‌ذهاب از ارتقای شاخص‌های ICT استان کرمانشاه خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left عصر ایران

Image
chevron_left الف

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left ایسنا

پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده یا ارتباط شما قطع شده باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left سیمرغ

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left جماران

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left هفته نامه عصر ارتباط

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left اتاق خبر

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری آنا

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه که در شهرستان ثلاث‌باباجانی تشکیل شد گفت: با وجود اقدامات انجام شده، حجم تخریب‌ها و گستره جغرافیایی منطقه زیاد بود و البته هنوز نواقصی وجود دارد.

Image
chevron_left ایسنا

رجیستری گوشی‌های موبایل از اول اردیبهشت‌ماه با قرار گرفتن تمامی برندها در این طرح، رسما آخرین مرحله را طی می‌کند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

آذری جهرمی گفت: زلزله پارسال که در زمستان سرد رخ داد مردمی که برای انقلاب و نظام زحمت کشیدند و مرزدار این کشور به حساب می‌آیند باعث شد تا شرایط سختس برای مردم ...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای طرح رجیستری تاکنون 12 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب کشور شده است.

Image
chevron_left زومیت

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که داشتن دانش اندک و ناکافی در یک زمینه، باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب در فرد می‌شود.

Image
chevron_left صدا و سیما

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تاکنون طرح رجیستری 12 هزار میلیارد ریال برای کشور درآمدزایی داشته است.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای طرح رجیستری تاکنون 12 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب کشور شده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای طرح رجیستری تاکنون 12 هزار میلیارد ریال درآمد نصیب کشور شده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سخنگوی طرح رجیستری موبایل از اجرای کامل این طرح از اول اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left انتخاب

Image
chevron_left شبستان

خبرگزاری شبستان: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: با اجرای طرح سیماک شاهد شفاف‌سازی، مبارزه با رانت و تسهیل امور خواهیم بود.

Image
chevron_left فرارو

لازم است تمامی خریداران و صاحبان گوشی‌های سامسونگ و تمامی برندهای تلفن همراه حتی برندهای داخلی مانند جی ال‌ایکس قبل از فرارسیدن اردیبهشت‌ماه گوشی و تبلت‌های خود را باسیم‌کارتی که به نام آنها صادر شده یک‌بار روشن و امتحان کرده و از طریق آن حداقل یک‌بار تماس حاصل کنند.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

سخنگوی طرح رجیستری موبایل از اجرای کامل این طرح از اول اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

سخنگوی طرح رجیستری موبایل از اجرای کامل این طرح از اول اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left اتاق خبر

سخنگوی طرح رجیستری موبایل از اجرای کامل این طرح از اول اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

سخنگوی طرح رجیستری موبایل از اجرای کامل این طرح از اول اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در حال حاضر خدمات ارتباطی برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن از طریق بستر ماهواره‌ای خارجی انجام می‌شود که از ابتدای هفته جاری این خدمات از ماهواره خارجی به ماهواره ایرانست 21 (بدر-5) انتقال می‌یابد.

Image
chevron_left ایسنا

در حال حاضر خدمات ارتباطی برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن از طریق بستر ماهواره‌ای خارجی انجام می‌شود که از ابتدای هفته جاری این خدمات از ماهواره خارجی به ماهواره ایرانست 21 (بدر-5) انتقال می‌یابد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران گفت: کار انتقال ارتباطات بخشی از شبکه مخابرات روستایی کشور از ماهواره خارجی به ماهواره «ایرانست 21» به سرعت در حال انجام است و به‌زودی ارتباط قطع شده 500 روستا با تامین پهنای باند مناسب برقرار می‌شود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران ضمن تشریح برنامه‌های این سازمان برای حفظ حریم خصوصی مشترکان گفت: اپراتورها در این زمینه باید سازوکاری داشته باشند تا ضمن صیانت از اطلاعات، به اعتماد مردم پاسخ دهند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایرنا: سازوکار سازمان تنظیم مقررات برای حفظ حریم خصوصی کاربران اعلام شد / موگرینی: برجام توافقی استراتژیک برای امنیت اروپا و منطقه است

Image
chevron_left سیمرغ

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه به همه اپراتورهای ثابت و همراه برای حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چشم‌انداز خود را کسب مطلوب‌ترین اپراتور تا سال 1400 قرار داده است.

Image
chevron_left ایلنا

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه به همه اپراتورهای ثابت و همراه برای حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 300 قلم از تجهیزات مورد نیاز ارتباطی در کشور تولید می‌شود، گفت: بازار مصرف در بخش ارتباطی حدود 6 میلیارد دلار...

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در حالی که خدمات ارتباطی برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن از طریق بستر ماهواره‌ای انتقال می‌یابد، قطع سرویس ارتباطی توسط اپراتور ماهواره خارجی موجب قطع ارتباط تلفنی این روستاها شده بود که رگولاتوری از حل این مشکل خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left روزنامه جهان اقتصاد

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left ایسنا

این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها تبدیل شده و حتی واکنش مسئولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.

Image
chevron_left ایران اکونا

در حالی که خدمات ارتباطی برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن از طریق بستر ماهواره‌ای انتقال می‌یابد، قطع سرویس ارتباطی توسط اپراتور ماهواره خارجی موجب قطع ارتباط تلفنی این روستاها شده بود که رگولاتوری از حل این مشکل خبر داد.

Image
chevron_left جهان نیوز

با توجه به نفوذ بالا تبلیغات در دنیا امروز در این بین پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در کنار انجام وظیفه خود مزاحمت‌هایی را برای مشترکین ایجاد کرده است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

با توجه به نفوذ بالا تبلیغات در دنیا امروز در این بین پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در کنار انجام وظیفه خود مزاحمت‌هایی را برای مشترکین ایجاد کرده است.

Image
chevron_left مشرق

با توجه به نفوذ بالا تبلیغات در دنیا امروز در این بین پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در کنار انجام وظیفه خود مزاحمت‌هایی را برای مشترکین ایجاد کرده است.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا آنان می‌شود و کسب‌وکار اپراتورها را شکل می‌دهد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

ایسنا: با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- با توجه به نفوذ بالا تبلیغات در دنیا امروز و افزایش استقبال شرکت‌ها برای حضور در این عرصه شاهد تنوع بخشیدن به راه‌های مختلف تبلیغات هستیم که در این بین پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در کنار انجام...

Image
chevron_left پارسینه

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left زومیت

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نامه‌ای به تمام اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران ارسال کرد.

Image
chevron_left روزنو

ایسنا: با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از برنامه رگولاتوری برای بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چشم‌انداز خود را کسب مطلوب‌ترین اپراتور تا سال 1400 قرار داده است.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - در برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن و نبود امکانات زیرساختی از طریق بستر ماهواره‌ای انتقال می‌یابد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

با انتشار اخبار نقض حریم خصوصی و به دنبال آن جریمه اپراتورها، رگولاتوری با اشاره به بررسی اپراتورها در زمینه حفظ و صیانت اطلاعات مردم، اعلام کرده که اپراتورها باید سازوکاری داشته باشند که به اعتماد مردم پاسخ دهند و براساس درآمدی که دارند، پاسخگوی حساسیت مردم باشند.

Image
chevron_left ایسنا

در حالی که خدمات ارتباطی برخی از مناطق روستایی به علت صعب‌العبور بودن از طریق بستر ماهواره‌ای انتقال می‌یابد، قطع سرویس ارتباطی توسط اپراتور ماهواره خارجی موجب قطع ارتباط تلفنی این روستاها شده بود که رگولاتوری از حل این مشکل خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left شفاف

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارسال نامه‌ای به همه اپراتورهای ثابت و همراه کشور در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران خبر داد.

Image
chevron_left هفته نامه عصر ارتباط

Image
chevron_left روزنامه ایران

"باید سازوکار، ابزار، فرایند پشتیبانی و استانداردی که اپراتورها در زمینه حفظ و نگهداری اطلاعات کاربران دارند، مشخص شود چراکه امانات مردم در نزد اپراتورهاست که باعث رشد، سودآوری و ارتقا آنان می‌شود و کسب و کار اپراتورها را شکل می‌دهد".

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ارتباط تلفنی روستاهایی که به علت عدم سرویس‌دهی ماهواره خارجی، تلفن ثابت آن‌ها قطع شده است، تا 48 ساعت آینده برقرار می‌شود.

Image
chevron_left الف

در حالی که واگذاری تلفن ثابت در برخی از مناطق تهران ممکن بود روندی ماهانه داشته باشد، مخابرات استان تهران امکان آن را فراهم کرده که تا اردیبهشت‌ماه هنگام واگذاری تلفن ثابت، هرکسی که درخواست کرد، بتواند در کوتاه‌ترین زمان و ظرف یک یا د...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها باید درخصوص صیانت از اطلاعات مردم حساس باشند و سازوکاری داشته باشند تا از این امانت صیانت کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری دوباره ارتباط تلفنی 600 روستا تا 48 ساعت آینده خبر داد که به دلیل توقف خدمات‌دهی ماهواره خارجی رخ داده است.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ارتباط تلفنی روستاهایی که به دلیل عدم سرویس‌دهی ماهواره خارجی، تلفن ثابت آنها قطع شده است، تا 48 ساعت آینده برقرار می‌شود، گفت: از ساعات اولیه قطع سرویس در این روستاها، نیروهای متخصص در قالب 100...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

خبر گرانی سیگار از جمله خبرهای اقتصادی قابل توجه امروز بود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری دوباره ارتباط تلفنی 600 روستا تا 48 ساعت آینده خبر داد که به دلیل توقف خدمات‌دهی ماهواره خارجی رخ داده است.

Image
chevron_left روزنامه ایران

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از برقراری ارتباط تلفنی 600 روستای که به عدم سرویس‌دهی ماهواره خارجی قطع شده است تا 48 ساعت آینده خبر داد.

مشاهده صفحه:     1     2     3     4     5     6     7     8