Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از محکومیت خود به یکسال حبس به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه ویژه روحانیت خبر داد.

مشاهده صفحه:     1