Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

درحالیکه اجرای رجیستری گوشی‌های موبایل وارد فاز دوم و برخورد با گوشی‌ها و تبلت‌های اپل آغاز شده است، تکلیف گوشی‌های مسافری هنوز مشخص نیست.

Image
chevron_left فردانیوز

درحالیکه اجرای رجیستری گوشی‌های موبایل وارد فاز دوم و برخورد با گوشی‌ها و تبلت‌های اپل آغاز شده است، تکلیف گوشی‌های مسافری هنوز مشخص نیست.

Image
chevron_left جوان آنلاین

درحالیکه اجرای رجیستری گوشی‌های موبایل وارد فاز دوم و برخورد با گوشی‌ها و تبلت‌های اپل آغاز شده است، تکلیف گوشی‌های مسافری هنوز مشخص نیست.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- درحالیکه اجرای رجیستری گوشی‌های موبایل وارد فاز دوم و برخورد با گوشی‌ها و تبلت‌های اپل آغاز شده است، تکلیف گوشی‌های مسافری هنوز مشخص نیست.

Image
chevron_left اخبار نفت

درحالیکه اجرای رجیستری گوشی‌های موبایل وارد فاز دوم و برخورد با گوشی‌ها و تبلت‌های اپل آغاز شده است، تکلیف گوشی‌های مسافری هنوز مشخص نیست.

Image
chevron_left شفاف

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left پارسینه

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left الف

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left فرادید

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left تین نیوز

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا- گوشی تلفن افرادی که به‌عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و یا رومینگ خارجی دارند به مدت 30 روز در کشور فعال خواهد بود.

Image
chevron_left پارسینه

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left ایسنا

با آغاز فاز اجرایی رجیستری گوشی‌های همراه، یکی از دغدغه‌های موجود مربوط به مسافران است که در حال حاضر با اعمال سیاست برای برند اپل، ممکن است با آیفون وارد کشور شده و گوشی‌شان با گذشت یک ماه، در شبکه اپراتورهای کشور قابل استفاده نباشد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به فازهای جدیدتری وارد شده است. در جدیدترین بخشنامه صادر شده از سوی گمرک، اعلام شده مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به فازهای جدیدتری وارد شده است. در جدیدترین بخشنامه صادر شده از سوی گمرک، اعلام شده مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

گمرک ایران اعلام کرد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left سیمرغ

مسافرینی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

گمرک ایران اعلام کرد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left الف

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، 16 درصد است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

مسافرینی که به کشور وارد می‌شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

Image
chevron_left فردانیوز

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، 16 درصد است.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- گمرک ایران اعلام کرد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left مشرق

گمرک ایران اعلام کرد حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، 16 درصد است.

Image
chevron_left صدا و سیما

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول 4 درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است که براساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می‌شود.

Image
chevron_left ایران جیب

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری 16 درصد است.

Image
chevron_left الف

طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به فازهای جدیدتری وارد شده است. در جدیدترین بخشنامه صادر شده از سوی گمرک، اعلام شده مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 -طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به فازهای جدیدتری وارد شده است. در جدیدترین بخشنامه صادر شده از سوی گمرک، اعلام شده مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بد...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- طرح ریجستری موضوعی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی کلید خورد ولی اجرا جدی طرح از پاییز امسال آغاز و با یک پله صعود به فاز دوم اجرا رسید.

Image
chevron_left ایسنا

طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به فازهای جدیدتری وارد شده است. در جدیدترین بخشنامه صادر شده از سوی گمرک، اعلام شده مسافرانی که وارد ایران می‌شوند در صورتی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به...

Image
chevron_left ایلنا

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X ممنوع نیست

Image
chevron_left خبرآنلاین

گمرک ایران اعلام کرد ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X ممنوع نیست.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left الف

براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left نامه نیوز

براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left پول‌نیوز

ورود گوشی تلفن همراه آیفون ایکس به‌صورت مسافری باید براساس بخش‌نامه‌ای صورت گیرد که پیش از این جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

Image
chevron_left ایسنا

براساس اعلام گمرک ایران، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس، ممنوع نیست.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون 10( iphone x) ممنوع نیست اما باید براساس بخشنامه‌ای انجام شود که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

Image
chevron_left بورس پرس

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون 10 ممنوع نیست اما باید براساس بخشنامه انجام شود.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون ایکس ( X ) ممنوع نیست اما باید براساس بخشنامه‌ای انجام شود که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

گمرک ایران اعلام کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون 10( iphone x) ممنوع نیست اما باید براساس بخشنامه‌ای انجام شود که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

Image
chevron_left دریک آنلاین

گمرک ایران اعلام کرد، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X با رعایت ضوابط از پیش اعلام شده گمرک ممنوع نیست.…

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

گمرک ایران گفت: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X. با رعایت ضوابط از پیش اعلام شده گمرک ممنوع نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

گمرک ایران با اعلام اینکه امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی وجود دارد، تاکید کرد: ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X ممنوع نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

گمرک ایران اعلام کرد، ورود مسافری گوشی تلفن همراه آیفون X با رعایت ضوابط از پیش اعلام شده گمرک ممنوع نیست.

Image
chevron_left فرادید

طرح رجیستری از 28 مهرماه آغاز شده و بنا به گفته مسئولان فعلا در مرحله مانیتورینگ قرار گرفته است. پس از آغاز این طرح یکی از سوالاتی که به شکل مداوم مطرح می‌شد موضوع گوشی‌های مسافرتی بود. اگر یک گوشی را از خارج ایران خریداری کنیم و با خود به ایران بیاوریم چطور می‌توانیم این گوشی را رجیستر کنیم؟

Image
chevron_left پارسینه

ماجرا از این قرار بود که یک هفته قبل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای نحوه واردات گوشی‌های مسافری را اعلام کرد.

Image
chevron_left شفاف

ماجرا از این قرار بود که یک هفته قبل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای نحوه واردات گوشی‌های مسافری را اعلام کرد.

Image
chevron_left تابناک

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

یک هفته قبل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای نحوه واردات گوشی‌های مسافری را اعلام کرد.

Image
chevron_left پارسینه

یک هفته قبل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای نحوه واردات گوشی‌های مسافری را اعلام کرد.

Image
chevron_left الف

یک هفته قبل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه‌ای نحوه واردات گوشی‌های مسافری را اعلام کرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: یا وجود ابلاغ شرایط واردات گوشی موبایل مسافری توسط گمرک که می‌گوید ورود صرفا یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است، فعلا به جز آیفون x ورود مسافری ه...

Image
chevron_left صبح تهران

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left الف

یا وجود ابلاغ شرایط واردات گوشی موبایل مسافری توسط گمرک که می‌گوید ورود صرفا یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است، فعلا به جز آیفون x ورود مسافری هیچ مدل گوشی دیگری ممنوع نیست.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

یا وجود ابلاغ شرایط واردات گوشی موبایل مسافری توسط گمرک که می‌گوید ورود صرفا یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است، فعلا به جز آیفون x ورود مسافری هیچ مدل گوشی دیگری ممنوع نیست.

Image
chevron_left فردانیوز

یا وجود ابلاغ شرایط واردات گوشی موبایل مسافری توسط گمرک که می‌گوید ورود صرفا یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است، فعلا به جز آیفون x ورود مسافری هیچ مدل گوشی دیگری ممنوع نیست.

Image
chevron_left مشرق

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left زومیت

اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل همواره با ابهاماتی همراه است که یکی از آنها چگونگی ثبت گوشی‌های مسافری و مدت زمانی است که گوشی‌های ثبت نشده فعال خواهند بود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یا وجود ابلاغ شرایط واردات گوشی موبایل مسافری توسط گمرک که می‌گوید ورود صرفا یک دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است، فعلا به جز آیفون x ورود مسافری هیچ...

Image
chevron_left پول‌نیوز

با اجرای طرح ملی رجیستری گوشی‌های تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق کالا، شرایطی در نظر گرفته شد تا افرادیکه اقدام به واردات گوشی به شکل مسافری یا در قالب سوغات می‌کنند، نیز بتوانند محصول خود را در بدو ورود به کشور در سامانه گمرک رجیستر کنند تا بعد از آن بتو...

Image
chevron_left الف

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left ایران جیب

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا…

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

با توجه به اینکه شرایط واردات گوشی تلفن همراه برای مسافران پیش از این مشخص شده بود اکنون براساس اطلاعات جدید کسانی که قصد اقامت تا 30 روز در کشور را دارند، نیازی به رجیستری گوشی نخواهند داشت.

مشاهده صفحه:     1