Image
chevron_left افکار نیوز

قرار بود با اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا تا پایان مرداد، نیروی انتظامی امکان تشخیص اصالت گذرنامه‌ها را برای گمرکات کشور فراهم کند و بساط انواع سواستفاده قاچاقچیان از گوشی مسافری برچیده شود که این وعده محقق نشد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

قرار بود با اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا تا پایان مرداد، نیروی انتظامی امکان تشخیص اصالت گذرنامه‌ها را برای گمرکات کشور فراهم کند و بساط انواع سواستفاده قاچاقچیان از گوشی م...

مشاهده صفحه:     1