Image
chevron_left ماهنامه پیوست

Image
chevron_left تیک

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد، «افشین اکبری حداد» درباره حل مشکل موبایل‌های غیرفعال شده در دست مردم بعد از اجرای طرح رجیستری اظهار داشته است که باید عوارض 15 درصدی گمرک به منظور فعال‌سازی شبکه این تلفن‌ها پرداخت شود.

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا- برندهایی که مشمول طرح رجیستری می‌شوند باید روشن شده و داخل شبکه ثبت شود. در صورتی که این تلفن‌های همراه روشن نشود، آنتن شبکه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد گفت: به منظور فعال‌سازی تلفن‌های همراه که در طرح ریجستری غیرفعال شده‌اند، باید عوارض 15 درصدی گمرک به منظور فعال‌سازی شبکه این تلفن‌ها پرداخت شود.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد گفت: به منظور فعال‌سازی تلفن‌های همراه که در طرح ریجستری غیرفعال شده‌اند، باید عوارض 15 درصدی گمرک به منظور فعال‌سازی شبکه این تلفن‌ها پرداخت شود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left دریک آنلاین

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.…

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left جماران

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left اتاق خبر

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left نامه نیوز

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

Image
chevron_left ایسنا

کلیه مسافران ورودی به کشور در صورت همراه داشتن گوشی‌های مشمول رجیستری و بهره‌گیری از خدمات شبکه سیم‌کارت‌های ایرانی، موظفند نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه مربوطه در گمرک اقدام کنند.

مشاهده صفحه:     1