Image
chevron_left جهان نیوز

چگونه ممکن است که مردم در دو انتخابات به فردی رای بدهند و هنگامی که کارنامه او مشخص می‌شود؛ کسانی مدعی شوند که مردم از او و از مشی او نارضایتی ندارند بلکه از کارنامه ناراضی هستند.

مشاهده صفحه:     1