Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- مدتی است که فروش تحمیلی مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها به یک رویه تبدیل شده است؛ مکمل‌هایی که به گفته نهادهای ذی‌ربط نه‌تنها عرضه آن‌ها در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است بلکه در بعضی موارد باعث بروز ایرادهای موتوری و کاهش راندمان سیستم سوخت‌رسانی خودرو نیز می‌شوند!

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

مدتی است که فروش تحمیلی مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها به یک رویه تبدیل شده است؛ مکمل‌هایی که به گفته نهادهای ذی‌ربط نه‌تنها عرضه آن‌ها در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است بلکه در بعضی موارد باعث بروز ایرادهای موتوری و کاهش راندمان سیستم سوخت‌رسانی خودرو نی...

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- مدتی است که فروش تحمیلی مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها به یک رویه تبدیل شده است؛ مکمل‌هایی که به گفته نهادهای ذی‌ربط نه‌تنها عرضه آن‌ها در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است بلکه در بعضی موارد باعث بروز ایرادهای موتوری و کاهش راندمان سیستم سوخت‌رسانی خودرو نیز می‌شوند!

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

مدتی است که فروش تحمیلی مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها به یک رویه تبدیل شده است؛ مکمل‌هایی که به گفته نهادهای ذی‌ربط نه‌تنها عرضه آن‌ها در جایگاه‌های سوخت غیرقانونی است بلکه در بعضی موارد باعث بروز ایرادهای موتوری و کاهش ر...

Image
chevron_left رادیو اقتصاد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از توزیع نفتگاز یورو چهار در بیش از 400 جایگاه سوخت کشور خبر داد.

مشاهده صفحه:     1