Image
chevron_left اخبار نفت

بعد از خروج قطر از زیر چتر عربستان به نظر می‌رسد این سناریو در مورد کویت نیز تکرار خواهد شد. با این تفاوت که کویت مانند قطر غافلگیر نمی‌شود و از بحران به وجود آمده در مورد رفتارهای سعودی درس می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

بعد از خروج قطر از زیر چتر عربستان به نظر می‌رسد این سناریو در مورد کویت نیز تکرار خواهد شد. با این تفاوت که کویت مانند قطر غافلگیر نمی‌شود و از بحران به وجود آمده در مورد رفتارهای سعودی درس می‌گیرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

بعد از خروج قطر از زیر چتر عربستان به نظر می‌رسد این سناریو در مورد کویت نیز تکرار خواهد شد. با این تفاوت که کویت مانند قطر غافلگیر نمی‌شود و از بحران به وجود آمده در مورد رفتارهای سعودی درس می‌گیرد.

Image
chevron_left مشرق

بعد از خروج قطر از زیر چتر عربستان به نظر می‌رسد این سناریو در مورد کویت نیز تکرار خواهد شد. با این تفاوت که کویت مانند قطر غافلگیر نمی‌شود و از بحران به وجود آمده در مورد رفتارهای سعودی درس می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

وزیر خارجه قطر اعلام کرد این کشور دعوت ترامپ برای مذاکره با اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در کمپ‌دیوید را پذیرفته است.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر خارجه قطر آمادگی این کشور را برای حضور در نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس و آمریکا در کمپ‌دیوید اعلام کرد.

مشاهده صفحه:     1