Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

سیمین عزیزمحمدی دنیای اقتصاد: زمزمه‌های تغییر الگوی قیمت‌گذاری اینترنت ثابت در اواخر دوران وزیر قبلی ارتباطات مطرح بود. زمانی که آذری جهرمی به‌عنوان مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت از وزیر ارتباطات وقت خواست، مصوبه ج...

مشاهده صفحه:     1