Image
chevron_left فرادید

عربستان سعودی در تعقیب مخالفان خود فراتر از مرزهای این کشور تاریخی طولانی دارد. اما با قدرت گرفتن شاهزاده محمد بن سلمان از سال 2017 سرکوب مخالفان شدت بیشتری گرفته است. بن سلمان شاهزاده محمد بن نایف را بر عملکرد سرویس‌های امنیتی نظارت می‌کرد، کنار گذاشت؛ و بعد از آن دستگیری روح...

مشاهده صفحه:     1