Image
chevron_left ایران نیوز ۲۴

اجتماعی - ایران نیوز 24: لیلی جهان‌آرا، فرزند عبدالله جهان‌آرا (تیمسار بازنشسته ارتش)، که به مناسبت ازدواج به حسین‌علی امیرارجمند به لیلی امیرارجمند شهرت یافت، در سال 1317 به دنیا آمد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، امکان اینکه ما بخواهیم با آنها گفتگو داشته باشیم، وجود ندارد و آمریکا هر روز نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ بهرام قاسمی با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام افزود: با این آمریکا و سیاست‌هایی که در پیش گرفته قطعا امکان تعامل و گفت‌وگو وجود نخواهد داشت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، امکان اینکه ما بخواهیم با آنها گفتگو داشته باشیم، وجود ندارد و آمریکا هر روز نشان می‌دهد که قابل اعتماد نیست.

Image
chevron_left فرادید

در نظام اداری دوره «رضاشاه» گسترش کمی صورت گرفت و بسیاری از وزارتخانه‌های دوره قبل، یا درهم ادغام شدند یا تغییر اسم داده یا تقسیم شدند. از جمله مهم‌ترین این ادارات و وزارتخانه- ها، «طرق و شوارع» بود که بر امر راه و راهسازی و تنظیم امور حمل و نقل، احداث، توسعه و نگهداری راه‌ها، تر...

Image
chevron_left روزنامه ایران

در نظام اداری دوره «رضاشاه» گسترش کمی صورت گرفت و بسیاری از وزارتخانه‌های دوره قبل، یا درهم ادغام شدند یا تغییر اسم داده یا تقسیم شدند. از جمله مهم‌ترین این ادارات و وزارتخانه- ها، «طرق و شوارع» بود که بر...

مشاهده صفحه:     1