Image
chevron_left روزنامه راه مردم

علیرضا کاظمی سفیر ایران در لاهه در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت تقدیم استوارنامه خود به ویلم الکساندر پادشاه هلند و آغاز رسمی دوره سفارتش در این کشور در کاخ نوردین برگزار شد، تابلوی زیبایی از هنر نقاشی‌خط ایرانی را تقدیم پادشاه هل...

Image
chevron_left ایسنا

علیرضا کاظمی سفیر ایران در لاهه در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت تقدیم استوارنامه خود به ویلم الکساندر پادشاه هلند و آغاز رسمی دوره سفارتش در این کشور در کاخ نوردین برگزار شد، تابلوی زیبایی از هنر نقاشی‌خط ایرانی را تقدیم پادشاه هل...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

کاظمی در مراسم تقدیم استوارنامه خود به ویلم الکساندر پادشاه هلند تابلوی زیبایی از هنر نقاشی‌خط ایرانی را تقدیم پادشاه هلند کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

کاظمی در مراسم تقدیم استوارنامه خود به ویلم الکساندر پادشاه هلند تابلوی زیبایی از هنر نقاشی‌خط ایرانی را تقدیم پادشاه هلند کرد.

مشاهده صفحه:     1