Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

امام خمینی (ره) در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست‌کم سوخت زمستانی فقیران که همان زغال بود را تامین کند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

امام خمینی (ره) در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست‌کم سوخت زمستانی فقیران که همان زغال بود را تامین کند.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

امام خمینی (ره) در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست‌کم سوخت زمستانی فقیران که همان زغال بود را تامین کند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

امام کاظم (ع) فرمود: به نیشابور رفتی، به در خانه آن خانم برو، این پول را به او بده و بگو که 15 روز دیگر بیشتر زنده نیستی، پول هم نده که کفن بخری، این کفن خودم است، نمازت را هم خودم می‌آیم می‌خوانم.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

امام کاظم (ع) فرمود: به نیشابور رفتی، به در خانه آن خانم برو، این پول را به او بده و بگو که 15 روز دیگر بیشتر زنده نیستی، پول هم نده که کفن بخری، این کفن خودم است، نمازت را هم خودم می‌آیم می‌خوانم.

مشاهده صفحه:     1