Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه جامعه رئیس هیئت مدیره بنیاد خیریه و دارالشفای امام حسین (ع) فراتر رفتن از شور حسینی به سوی شعور حسینی را هسته اولیه شکل‌گیری این بنیاد خیریه عنوان و اظهار کرد: 100 قاری قرآن حرفه‌ای با این بنیاد در تعامل هستند و برای درگذشتگان و اموات خیرینی...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

14 مرداد سالروز شهادت یکی از شاگردان امام (ره) در پاکستان است. شاگردی که امام (ره) شهادت وی را عرصه تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی برشمرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

14 مرداد سالروز شهادت یکی از شاگردان امام (ره) در پاکستان است، شاگردی که امام (ره) شهادت وی را عرصه تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی برشمرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

14 مرداد سالروز شهادت یکی از شاگردان امام (ره) در پاکستان است، شاگردی که امام (ره) شهادت وی را عرصه تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی برشمرد.

مشاهده صفحه:     1