Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بانک مرکزی روسیه در راستای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود تصمیم گرفته است سهم یوان و طلا را در برابر دلار افزایش دهد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: بانک مرکزی روسیه در راستای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود تصمیم گرفته است سهم یوان و طلا را در برابر دلار افزایش دهد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بانک مرکزی روسیه در راستای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود تصمیم گرفته است سهم یوان و طلا را در برابر دلار افزایش دهد.

Image
chevron_left ایسنا

بانک مرکزی روسیه در راستای متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود تصمیم گرفته است سهم یوان و طلا را در برابر دلار افزایش دهد.

مشاهده صفحه:     1