Image
chevron_left روزنامه تعادل

کارشناس بازار سرمایه گفت: شایعه تحریم پتروشیمی از قبل، تاثیر خود را روی بازار سرمایه گذاشته بود و حالا که این موضوع به حالت اجرا درآمده است نتوانست تاثیر چندانی بر بازار بگذارد.

مشاهده صفحه:     1