Image
chevron_left فرارو

پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

بانک مرکزی برای واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی دارند، امکاناتی را مهیا کرده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left شفاف

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left صبح تهران

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left تابناک

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از ارائه امکاناتی به واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی اقدام به خرید کالا نموده‌اند، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left روزنامه ایران

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left افکار نیوز

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left ایلنا

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left ایران اکونا

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد: براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

بانک مرکزی اعلام کرد: براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بانک مرکزی اعلام کرد: براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

بانک مرکزی اعلام کرد: براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد: براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left ایلنا

براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی - براساس سامانه جامع تجارت واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشته‌اند، بانک مرکزی امکاناتی را به آن‌ها ارائه کرده است.

مشاهده صفحه:     1