Image
chevron_left وانا

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left جام‌نیوز

مقادیرتشعشعات رادیویی ومایکروویودرمناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در استاندارد ملی ایران با عنوان «پرتوهای غیر یونساز» حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left هفته نامه عصر ارتباط

Image
chevron_left روزان

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-از سوی نهادهای مسئول بارها اعلام شده که تشعشعات پرتوهای رادیویی کمتر از میزان استاندارد تعیین شده است، با این وجود شهروندان در صورت نگرانی از نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا اندازه‌گیری‌های لازم انجام و نتایج آن اعلام شود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در استاندارد ملی ایران با عنوان «پرتوهای غیر یونساز» حدود پرتوگیری" آمده است، کمتر باشد.

Image
chevron_left ایران جیب

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و…

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left فرارو

از سوی نهادهای مسئول بارها اعلام شده که تشعشعات پرتوهای رادیویی کمتر از میزان استاندارد تعیین شده است، با این وجود شهروندان در صورت نگرانی از نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا اندازه‌گیری‌های لازم انجام و نتایج آن اعلام شود.

Image
chevron_left جهان نیوز

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left اتاق خبر

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left جمهوریت

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است؟

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - شهروندان در صورت نگرانی از نصب دکل‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا اندازه‌گیری‌های لازم انجام و نتایج آن اعلام شود.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left پارسینه

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ایسنا

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left ایسنا

بسیاری از مردم نمی‌دانند که استاندارد ملی ایران چه حدودی را برای میران تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی تعیین کرده است و آنتن‌های اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله‌ای از اماکن مسکونی نصب شوند؟

Image
chevron_left زومیت

اغلب رستوران‌ها به جز ساعات اوج شلوغی ناهار و شام مشتری چندان زیادی ندارند و می‌توانند فضای خود را در اختیار آزادکارهای علاقه‌مند قرار دهند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

"اسپیس‌ایکس" اعلام کرد که همکاری‌های خود را با شرکت ارتباط ماهواره‌ای" ایریدیوم کامیونیکیشنز"(Iridium Communications) ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود این شرکت چندین ماهواره "نکست"(NEXT) را در ماه مه به فضا پرتاب کند.

Image
chevron_left ایسنا

"اسپیس‌ایکس" اعلام کرد که همکاری‌های خود را با شرکت ارتباط ماهواره‌ای" ایریدیوم کامیونیکیشنز"(Iridium Communications) ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود این شرکت چندین ماهواره "نکست"(NEXT) را در ماه مه به فضا پرتاب کند.

Image
chevron_left پارسینه

در جلسه بررسی مشکلات مردم منطقه 17 تهران که با حضور نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در محل فرمانداری تهران برگزار شد، مقرر شد شرکت ارتباط مشترک شهر ظرف مدت یک ماه دکل‌های غیرمجاز مخابراتی موجود در...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

در جلسه بررسی مشکلات مردم منطقه 17 تهران که با حضور نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در محل فرمانداری تهران برگزار شد، مقرر شد شرکت ارتباط مشترک شهر ظرف مدت یک ماه دکل‌های غیرمجاز مخابراتی موجود در...

Image
chevron_left ایسنا

در جلسه بررسی مشکلات مردم منطقه 17 تهران که با حضور نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در محل فرمانداری تهران برگزار شد، مقرر شد شرکت ارت...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانکداری ایرانی نماد بانک صادرات در بازار سرمایه که از 23 اسفند 96 بعد از ماه‌ها توقف، بازگشایی شد، تاکنون یکبار هم در دامنه منفی معامله نشده است؛ این در حالی است که در همین مدت، شاخص کل بانک‌های بورسی بیش از 8 درصد افت داشته است.

Image
chevron_left فناوران اطلاعات

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه ایران

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: 161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

161 دکل مخابراتی خود ایستا به منظور ایجاد بستر سیستم ارتباطی مستقل، برقراری ارتباط رادیویی، آژیر اطلاع‌رسانی و هشدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه‌های مدیریت بحران شهر تهران و برخی نقاط شهر تهران نصب می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

روزی که آرمان از من در شرکت خودش خواستگاری کرد، از شدت خجالت شکلاتی که می‌خواست به من تعارف کند، در دستش آب شد اما نمی‌دانم در کجای مسیر زندگی اشتباه کردم که با گذشت 5 سال از آغاز زندگی، همه چیز به هم ریخت و من هم برای فرار از مشکلات و ناراحتی‌های روحی قص...

Image
chevron_left زومیت

بیان کردن خود، راه‌های ویژه‌ای دارد. زنان کارآفرین برای ماندگار شدن در این عرصه نیاز به شناخت راه‌های تاثیرگذاری بر دیگر افراد و شرکت‌ها دارند.

Image
chevron_left زومیت

تجاربی که در گذشته داشته‌اید، دلیل استخدام در شرکت جدید هستند اما چگونگی عمل کردن به فرهنگ سازمانی شرکت جدید موفقیت آینده را تضمین می‌کند.

مشاهده صفحه:     1