Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

هرچند مشکل ایجاد ترافیک و آلودگی هوا توسط خدمات تاکسیرانی اینترنتی تنها مختص ایران نیست و بیشتر انگشت اتهام در این زمینه به سمت شرکت اوبر نشانه رفته است، اما مدیریت قوی مدیران این شرکت باعث شده تا این معضل تنها به‌عنوان یک هزینه- فرصت تلقی شود

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: یک کارآفرین قصد دارد ظرف دو روز 20 هزار نئور استخدام کند.

مشاهده صفحه:     1