Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد اولیه خاص نیاز به خرید از خارج هستیم.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد ...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس‌نیوز

تعامل و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های قطعه‌سازی مرتبط با برق و الکترونیک در ماه‌های اخیر یکی از فعالیت‌های اصلی ساپکو بوده و این روند با جدیت ادامه دارد. هدف سطح تامین تجهیزات برقی در سال‌جاری 45 درصد است.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد...

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left رجانیوز

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه ثروت

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد...

Image
chevron_left صدا و سیما

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو، به 38 درصد افزایش داده است

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اکونا پرس

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد اولیه خاص نیاز به خرید از خارج هستیم.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد اولیه خاص نیاز به خرید از خارج هستیم.

Image
chevron_left افکار نیوز

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد اولیه خاص نیاز به خرید از خارج هستیم.

Image
chevron_left عصرخبر

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left پرشین خودرو

/گزارش خبری/ پرشین خودرو: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد اولیه خاص نیاز به خرید از خارج هستیم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بولتن نیوز

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در…

Image
chevron_left ایسنا

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: به‌طور متوسط میزان خودکفایی ایران‌خودرو 87 درصد است که البته به صفر نمی‌رسد، چراکه همچنان در تامین برخی مواد ...

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left بورس 24

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو با برنامه‌ریزی برای خودکفایی در فن‌آوری‌های نوین برق و الکترونیک خودرو، سهم خود را در زمینه استفاده از تجهیزات برقی در محصولات ایران‌خودرو به 38 درصد افزایش داده است.

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل ساپکو گفت: در بحث مواد اولیه به خودکفایی مناسبی رسیده‌ایم و حدود 85 درصد از مواد اولیه لازم برای خودروسازی در داخل تامین می‌شود.

Image
chevron_left ایمنا

مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) گفت: ساپکو با نگاه و تیم جدید خود درصدد است تمام نیازهای فناورانه در حوزه‌های مختلف را برای صنعتگران فراهم کرده و از آن‌ها حمایت ویژه کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایسنا

در پی گزارش اخیر ایسنا مبنی بر گروگانگیری ایران‌خودرو از سوی یک قطعه‌ساز بزرگ با عدم تامین یکی از قطعات انحصاری، روابط عمومی این شرکت قطعه‌سازی با ارسال نمابری واکنش نشان داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نافع

امروز صادق نجفی مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه قطعات ایران‌خودرو بازدید کرد.

Image
chevron_left جهان نیوز

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد در حال حاضر خودروهای انباشت‌شده در کف کارخانه‌ها به 160 هزار دستگاه رسیده است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: امروز صادق نجفی مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه قطعات ایران‌خودرو بازدید کرد.

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل ساپکو گفت: بومی‌سازی قطعات خودرو از جانب شرکت‌های داخلی سبب صرف‌جویی معادل 300 میلیون یورو در مدت دو سال خواهد شد.

Image
chevron_left صدا و سیما

بومی‌سازی قطعات خودرو در شرکت‌های داخلی صرفه‌جویی 300 میلیون یورویی را در مدت 2 سال در پی داشت.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: امروز صادق نجفی مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه قطعات ایران‌خودرو بازدید کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: ایران‌خودرو با رویکرد توسعه داخلی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری طی فراخوانی از علاقه‌مندان به همکاری با این گروه صنعتی دعوت به همکاری کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

ایران‌خودرو با رویکرد توسعه داخلی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری طی فراخوانی از علاقه‌مندان به همکاری با این گروه صنعتی دعوت به همکاری کرد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- ایران‌خودرو با رویکرد توسعه داخلی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری طی فراخوانی از علاقه‌مندان به همکاری با این گروه صنعتی دعوت به همکاری کرد.

Image
chevron_left پرشین خودرو

/گزارش خبری/ پرشین خورو: گروه صنعتی ایران‌خودرو از صنعتگران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به همکاری می‌کند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، گروه صنعتی ایران‌خودرو از صنعتگران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به همکاری می‌کند.

Image
chevron_left بورس پرس

گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن برپایی نمایشگاهی دائمی برای عرضه و معرفی قطعات خودکفا نشده از صنعتگران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به همکاری کرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

گروه صنعتی ایران‌خودرو از صنعتگران، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به همکاری می‌کند

Image
chevron_left بورس‌نیوز

مدیرعامل ساپکو گفت: ه طور میانگین 65 درصد قطعات محصولات ایران‌خودرو به‌صورت کامل بومی‌سازی شده و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، جهاد دانشگاهی و سازندگان برتر درصدد هستیم تولید قطعات پیشرفته خودرو را داخلی‌سازی کنیم.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

مدیرعامل ساپکو اعلام کرد: بومی‌سازی تولید قطعات پیشرفته خودرو و کاهش 40 درصدی ارزبری موجود، نیاز به حدود 1800 میلیارد تومان نقدینگی دارد، در صورت تامین این میزان نقدیندگی روند داخلی‌سازی این قطعات با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مهندس منصوری به سمت مدیرعاملی ساپکو منصوب شد.

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مهندس منصوری به سمت مدیرعاملی شرکت ساپکو منصوب شد.

Image
chevron_left خبرخودرو

به گزارش خبرخودرو، با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مهندس منصوری به سمت مدیرعاملی شرکت ساپکو منصوب شد.

مشاهده صفحه:     1