Image
chevron_left جهان نیوز

سربازان داعشی آمدنیوز که این روزها از عقیم ماندن توطئه اربابان سعودی خود دربراه انداختن آشوب در داخل کشور عصبانی هستند، به بهانه توزیع اقلام تبلیغاتی مزین به تمثال شهید حججی، به توهینی بی‌شرمانه به مقام شامخ این شهید پرداختند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

سربازان داعشی آمدنیوز که این روزها از عقیم ماندن توطئه اربابان سعودی خود دربراه انداختن آشوب در داخل کشور عصبانی هستند، به بهانه توزیع اقلام تبلیغاتی مزین به تمثال شهید حججی، به توهینی بی‌شرمانه به مقام شامخ این شهید پرداختند.

مشاهده صفحه:     1