Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

معاون منطقه 8 عملیات آتش‌نشانی با بیان اینکه آتش‌نشان‌های سطح کشور به‌استثنای استان تهران، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: حرفه آتش‌نشانی جز مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شد اما آتش‌نش...

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

معاون فرمانده شیفت ب آتش‌نشانی درباره سرنوشت شهدای پلاسکو تصریح کرد: شهدای پلاسکو به‌عنوان شهدای خدمت در نظر گرفته شدند چراکه بنیاد شهید تنها افرادی را که در مواجهه با دشمن جان خود ...

مشاهده صفحه:     1