Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

عملیات والفجر 10 «صدام» دیوانه را وحشت‌زده کرد و ناقوس مرگ را برایش به صدا درآورد. صدام ابتدا عملیات را تکذیب کرد، اما رسوایی او در شکست سهمگینش چنان فراگیر بود که با وجود سکوت مجامع بین‌الملل...

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

"عثمان" موذن مسجد "هیبه هاتون" در موصل پنج بار در روز برای تلاوت اذان به آنجا می‌رود. او می‌گوید هنوز هم زنانی هستند که به مسجد می‌آیند و خواستار برگزاری جلسات "جن‌گیری" هستند. او در مدت زمان سه سالی که این دومین شهر عراق تحت اشغال داعش بود، مراسم جن‌گیری را برگز...

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

"عثمان" موذن مسجد "هیبه هاتون" در موصل پنج بار در روز برای تلاوت اذان به آنجا می‌رود. او می‌گوید هنوز هم زنانی هستند که به مسجد می‌آیند و خواستار برگزاری جلسات "جن‌گیری" هستند. او در مدت زمان سه سالی که این دومین شهر عراق تحت اشغال داعش بود، مرا...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

"عثمان" موذن مسجد "هیبه هاتون" در موصل پنج بار در روز برای تلاوت اذان به آنجا می‌رود. او می‌گوید هنوز هم زنانی هستند که به مسجد می‌آیند و خواستار برگزاری جلسات "جن‌گیری" هستند. او در مدت زمان سه سالی که این دومین شهر عراق تحت اشغال داعش بود، مرا...

مشاهده صفحه:     1