Image
chevron_left جهان نیوز

خاتمی شفاف گفته بود که عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد، اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم، تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست، به میرحسین موسوی گفته‌ام را هم تعامل با نظام است ...

Image
chevron_left جهان نیوز

خاتمی شفاف گفته بود که عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد، اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم، تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست، به میرحسین موسوی گفته‌ام را هم تعامل با نظام است ...

Image
chevron_left الف

یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به خاتمی با 100 امضا، دست به افشاگری زد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به رئیس دولت اصلاحات با 100 امضا، دست به افشاگری زد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به رئیس دولت اصلاحات با 100 امضا، دست به افشاگری زد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به رئیس دولت اصلاحات با 100 امضا، افشاگری کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: بنای شورای عالی بر این است که نقش احزاب را در خود تقویت کند و توجه بیشتری به جوانان داشته باشد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: بنای شورای عالی بر این است که نقش احزاب را در خود تقویت کند و توجه بیشتری به جوانان داشته باشد.

Image
chevron_left روزنو

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بحث جایگزینی عبدالله نوری بجای محمدرضا عارف در شورای عالی اصلاح‌طلبان جدی است یا نه؟ گفت: شخصیت‌های اصلاح‌طلب همه با هم متحدند و اینگونه بحث‌ها، ژورنالیستی است.

Image
chevron_left سیمرغ

عضو فراکسیون امید گفت: هجمه بدخواهان آنقدر زیاد است که رئیس‌جمهور باید وقت خود را مصروف خنثی کردن توطئه‌ها کند و ارتباط را با اصلاح‌طلبان که متحدین ایشان هستند بیشتر کنند.

Image
chevron_left تدبیر

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left فرارو

معتقدم ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی بعد از قضایای دی‌ماه شکل گرفته و هر دومی‌خواهند به این نتیجه برسند که مرجعیت قوی در کشور وجود نداشته باشد و از این‌رو تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات نسبت به احتمال ریاست عبدالله نوری در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جای عارف واکنش نشان داد.

Image
chevron_left مشرق

رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات نسبت به احتمال ریاست عبدالله نوری در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جای عارف واکنش نشان داد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left وانا

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ محمدعلی ابطحی گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left جماران

مجمع روحانیون مبارز گفت: شخصیت‌های اصلاح‌طلب ما همه با یکدیگر هدف مشترک و واحدی دارند، با هم متحدند و تلاش می‌کنند که به اهداف اصلاح‌طلبی برسند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات نسبت به احتمال ریاست عبدالله نوری در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جای عارف واکنش نشان داد.

Image
chevron_left وانا

عضو فراکسیون امید گفت: هجمه بدخواهان آنقدر زیاد است که رئیس‌جمهور باید وقت خود را مصروف خنثی کردن توطئه‌ها کند و ارتباط را با اصلاح‌طلبان که متحدین ایشان هستند بیشتر کنند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left الف

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left جماران

عضو فراکسیون امید گفت: عمل یک عنصر اصلاح‌طلب که با میل و اراده و فهم و آگاهانه این راه را انتخاب کرده اگر در پیوند با مردم باشد و به معیار اصلاحات پایبند باشد تاثیرش بیشتر است.

Image
chevron_left نامه نیوز

ایسنا نوشت: عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

عضو فراکسیون امید مجلس نسبت به نظر حجاریان درباره سلبریتی‌ها واکنش نشان داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بحث جایگزینی عبدالله نوری بجای محمدرضا عارف در شورای عالی اصلاح‌طلبان جدی است یا نه؟ گفت: شخصیت‌های اصلاح‌طلب همه با هم متحدند و اینگونه بحث‌ها، ژورنالیستی است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایرنا: عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بحث جایگزینی عبدالله نوری بجای محمدرضا عارف در شورای عالی اصلاح‌طلبان جدی است یا نه؟ گفت: شخصیت‌های اصلاح‌طلب همه با هم متحدند و اینگونه بحث‌ها، ژورنالیستی است.

Image
chevron_left ایسنا

عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: ائتلاف خواسته یا ناخواسته‌ای بین جریان‌های افراطی خارجی و داخلی شکل گرفته و تمام تلاش‌های این دو جریان در مسیر ضربه زدن به مرجعیت اصلاح‌طلبان در کشور است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

هجمه بدخواهان آنقدر زیاد است که رئیس‌جمهور باید وقت خود را مصروف خنثی کردن توطئه‌ها کند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

خواهرزاده رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد که اصلاح‌طلبان متحد روحانی هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

عضو فراکسیون امید گفت: هجمه بدخواهان آنقدر زیاد است که رئیس‌جمهور باید وقت خود را مصروف خنثی کردن توطئه‌ها کند و ارتباط را با اصلاح‌طلبان که متحدین ایشان هستند بیشتر کنند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: عضو فراکسیون امید مجلس نسبت به نظر حجاریان درباره سلبریتی‌ها واکنش نشان داد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

خواهرزاده رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد که اصلاح‌طلبان متحد روحانی هستند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-محمدرضا عارف گفت: در جریان تحولات سال 88 هم باید سهم همه افراد و گروه‌ها در قبل و بعد از انتخابات 88 بررسی شود. حوادث 88 هزینه‌های زیادی را به جریان اصلاحات تحمیل کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: محمدرضا عارف گفت: در جریان تحولات سال 88 هم باید سهم همه افراد و گروه‌ها در قبل و بعد از انتخابات 88 بررسی شود. حوادث 88 هزینه‌های زیادی را به جریان اصلاحات تحمیل کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: محمدرضا عارف گفت: در جریان تحولات سال 88 هم باید سهم همه افراد و گروه‌ها در قبل و بعد از انتخابات 88 بررسی شود. حوادث 88 هزینه‌های زیادی را به جریان اصلاحات تحمیل کرد.

Image
chevron_left حزب توسعه کرمانشاه - ساحت کرمانشاه

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران خوبی را آغاز کرده...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران خوبی را آغاز کرده بود در دهه 80 با شکست‌های پیاپی برای جریان اصلاحات همراه می‌شد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران...

Image
chevron_left وانا

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران خوبی را آغاز کرده بود در دهه 80 با ...

Image
chevron_left جماران

رئیس بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال 94 به پیشنهاد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل شد و بعد از...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 80 به آقای خاتمی دوران...

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با رای بالا در انتخابات 76 و 8...

Image
chevron_left امید

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه متاسفانه گفتمان اصلاحات در دهه 80 با سیر نزولی روبه رو شد، تاکید کرد: نباید سرنوشت گفتمان اصلاحات که با را...

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left جام‌نیوز

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ضمن دعوت همه گروه‌ها و جناح‌ها به وحدت و همدلی گفت: ما شاهد زحمات دکتر روحانی در دولت هستیم و می‌دانیم با مشکلات زیادی روبه رواست، معتقدیم رئیس‌جمهوری می‌تواند مشکلات راحل کند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left پارسینه

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: مسلما به استناد قانون اساسی، کشور باید به سمت تحزب برود و راهی جز این نداریم، خوشبختانه مجموعا این مسئله جاافتاده است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ممکن است روزی بخواهیم از رئیس‌جمهور سوال کنیم اما طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه، در دستور کار فراکسیون امید نبوده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left جهان نیوز

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left مشرق

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

جبهه اصلاحات دوران دگرگونی خود را طی می‌کند؛ دگرگونی که به نظر می‌رسد یکی از مشخصه‌های اصلی آن، حذف یا تقلیل جایگاه برخی از روسای آن است.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: علی تاجرنیا گفت: من معتقدم که بحث اشخاص حقیقی نباید مطرح باشد، در حالی که بعضی از دوستان دنبال این‌جور مسائل هستند. مشکل ساختاری است و تنها حضور عارف نیست و ما باید مشکل حضور افراد حقیقی راحل کنیم.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

اعتماد آنلاین: علی تاجرنیا گفت: من معتقدم که بحث اشخاص حقیقی نباید مطرح باشد، در حالی که بعضی از دوستان دنبال این‌جور مسائل هستند. مشکل ساختاری است و تنها حضور عارف نیست و ما باید مشکل حضور افراد حقیقی راحل کنیم.

Image
chevron_left نامه نیوز

حزب اتحاد ملی که پس از یک مهندسی اولیه موفق، بیش از 50 درصد لیست شورای شهر تهران را از آن خود کرده، پس از آنکه در ماجرای انتخاب شهردار جدید، با خلف وعده...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

انتخاب: برخی کارشناسان اظهارات حق‌شناس که باعث ناراحتی خاتمی و حزب اتحاد شده، را کاملا طبیعی می‌دانند چراکه معقدند، مهمترین موفقیت زندگی سیاسی حق‌شناس 60 ساله (به جز فرمانداری مغان) حضور در لیست شورای شهر تهران با رای خود و رفقایش به خودش بوده و حمایت بی‌چون و چرای ع...

Image
chevron_left خبرگزاری خانه ملت

Image
chevron_left پایگاه خبری مثلث

من فکر می‌کنم که باید تحرک جدید و خون تازه‌ای در رهبری، سازماندهی، تشکل و رهبری اصلاح‌طلبان وارد شود، برای اینکه اصلاح‌طلبان هم به همان سرنوشتی دچار شدند که آقای روحانی دچار شده

Image
chevron_left عصرخبر

علنی خیر، اما در خفا چرا. یک مقدار امور شورا پشت پرده صورت می‌گیرد، اما خبر دارم که بچه‌ها در حال کار هستند که تغییر کند.

Image
chevron_left فرارو

حجاریان در بخشی از این گفت‌وگو در پاسخ به سوال مجری که پرسید: آیا شما به عملکرد شورا (شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) نقد دارید، گفت: علنی خیر، اما در خفا چرا. یک مقدار امور شورا پشت پرده صورت می‌گیرد، اما خبر دارم که بچه‌ها در حال کار هستند که تغییر کند.

Image
chevron_left جماران

حجاریان از شرط‌هایش برای شرکت در انتخابات گفته است.

Image
chevron_left روزنو

سعید حجاریان از شرط‌هایش برای شرکت در انتخابات گفته است. او که با شبکه اینترنتی عصر ما گفت‌وگو و خبرگزاری مهر بخشی از آن را به‌صورت مکتوب منتشر کرده است، همه چیز را به ممکن‌ها گره زده و گ...

Image
chevron_left حزب توسعه کرمانشاه - ساحت کرمانشاه

سعید حجاریان از شرط‌هایش برای شرکت در انتخابات گفته است. او که با شبکه اینترنتی عصر ما گفت‌وگو و خبرگزاری مهر بخشی از آن را به‌صورت مکتوب منتشر کرده است، همه چیز را به ممکن‌ها گره زده و گفته که «ممکن است صندوق رای برای ما جعبه پاندورا (جعبه‌ای که بنابر افسانه‌های یون...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: سعید حجاریان از شرط‌هایش برای شرکت در انتخابات گفته است. او که با شبکه اینترنتی عصر ما گفت‌وگو کرده است، همه چیز را به ممکن‌ها گره زده و گفته که «ممکن است صندوق رای برای ما جعبه پاندورا (جعبه‌ای که بنابر افسانه‌های یونانی از آن بلا...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تئوری‌پرداز جبهه اصلاحات گفت: بنا بود که چه برای شوراها، چه برای مجلس و چه برای دولت، سایه بسازیم.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: تئوری‌پرداز جبهه اصلاحات گفت: قرار است یک هسته سخت شکل بگیرد؛ هسته آدم‌هایی هستند که برای اصلاحات هزینه دادند و کار کردند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

تئوری‌پرداز جبهه اصلاحات گفت: قرار است یک هسته سخت شکل بگیرد؛ هسته آدم‌هایی هستند که برای اصلاحات هزینه دادند و کار کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

تئوری‌پرداز جبهه اصلاحات گفت: قرار است یک هسته سخت شکل بگیرد؛ هسته آدم‌هایی هستند که برای اصلاحات هزینه دادند و کار کردند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

حزب کارگزاران تفاوتی با اصلاح‌طلبان دارد و آن اینکه معتقد به این است که باید اصلاحات را در درون قدرت پیش‌بینی کنیم اگرچه خیلی احزاب این ...

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

آقای روحانی 24 میلیون رای دارد. ایشان باید در شرایط سخت وارد میدان شود، پا به کار بگذارد و وارد عرصه کار شود. آقای روحان...

Image
chevron_left پایگاه خبری مثلث

شرایط برای اصلاح‌طلبان آن‌گونه پیش نمی‌رود که تصمیم‌سازان این جناح تصورش را داشتند. حالا بدنه راه دیگری را انتخاب کرده و اصلا شبیه بخش‌هدایت‌کننده فکر نمی‌کند

Image
chevron_left افکار نیوز

تاریخ به ما می‌گوید جام جهانی فوتبال، معمولا پوششی برای جنایات چاقوکشان کراوات‌پوش در واشنگتن، لندن، پاریس وتل‌آویو بوده و هست.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

تاریخ به ما می‌گوید جام جهانی فوتبال، معمولا پوششی برای جنایات چاقوکشان کراوات‌پوش در واشنگتن، لندن، پاریس وتل‌آویو بوده و هست.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

شاگردان دست‌آموز غربی‌ها قادرند همزمان در فضاهای مختلف به چندزیستی خود ادامه دهند، بدون آنکه عاقبت معلوم شود شتر بوده‌اند یا مرغ؟!

Image
chevron_left مشرق

منتقدان می‌گفتند چرا بدون گرفتن تضمین دارید تاسیساتی را که ملت برایش خون داده، تخریب و تعلیق می‌کنید، ولی انتقاد نتانیاهو این بود که چرا همه‌اش را تخریب نکرده‌اید؟!

Image
chevron_left نسیم آنلاین

موفقیت نسبی لیست امید در دو انتخابات مجلس و شورای شهر اصلاح‌طلبان را به این فکر واداشته که شاید بتوانند برای انتخابات‌های آینده بدون نیاز به اعتدالی‌ها، کنش‌های سیاسی خود را ادامه دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اکثریت اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که پارلمان اصلاحات به‌عنوان «مرجع ناظر» بر عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آغاز به کار کند.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

عباس موسایی- قعال سیاسی اصلاح‌طلب

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ عبدالله ناصری از تشکیل پارلمان اصلاحات برای نظارت بر عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبانئ خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

Image
chevron_left الف

تعدادی از فعالان جوان سیاسی- رسانه جریان اصلاحات، در نامه به رئیس دولت اصلاحات، خواهان تغییرات ساختاری در نهادهای تصمیم‌سازی این جریان شدند. صبح نوبه تحلیل این رویداد پرداخته است.

Image
chevron_left روزنو

شرایط موجود در کشوری به نحوی است که شاید بتوان آن را به یک‌شبه بحران تشبیه کرد. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از یک‌سو، بحران‌های اجتماعی از سوی دیگر و تحرکات جریان‌های سیاسی و تخریب یکدیگر موجب شده تا جامعه حداقل شرایط مطلوبی نداشته باشد. گرچه اکثریت مردم مشکلات ا...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

موفقیت نسبی لیست امید در دو انتخابات مجلس و شورای شهر اصلاح‌طلبان را به این فکر واداشته که شاید بتوانند برای انتخابات‌های آینده بدون نیاز به اعتدالی‌ها، کنش‌های سیاسی خود را ادامه دهند.

Image
chevron_left امید

فعال سیاسی نزدیک به عارف به نامه 100 جوان اصلاح‌طلب خطاب به رئیس دولت اصلاحات واکنش نشان داد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نامه‌ای که خطاب به آقای خاتمی درباره شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نوشته شده نکات بعضا تناقض آمیزی دارد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

فعال سیاسی نزدیک به عارف به نامه 100 جوان اصلاح‌طلب خطاب به رئیس دولت اصلاحات واکنش نشان داد.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

نامه 100 نفر از جوانان اصلاح‌طلب که قریب به اتفاق‌شان از اعضا یا نزدیکان حزب اتحاد ملت هستند به سیدمحمد خاتمی مهم‌ترین این اتفاقات است؛ ...

Image
chevron_left نامه نیوز

معتمدی‌مهر با اشاره به نامه جوانان اصلاح‌طلب به خاتمی، تاکید کرد: در واقع این نامه پیامی از سوی نسل جوان‌تر بود با این مضمون که ما همچنان شما را رهبر اصلاحات می‌دانیم و همچنان به ظرفیت شما ب...

Image
chevron_left جهان نیوز

گفته شده سیدمحمد خاتمی با انتقاد از عارف بیان کرده، او از حسن روحانی اصلاح‌طلب‌تر نیست. اظهارنظری که از دیروز از آن به‌عنوان چراغ سبز به طیف‌های مختلف برای عبور از رئیس کمیسیون امید مجلس یادشده و حتی گفته شده است که نامه 100 نفره نیز نتیجه همین حرف‌های سیدمحمد خاتمی بوده است

مشاهده صفحه:     1     2