Image
chevron_left قدس‌آنلاین

خوزستان- تا چشم کار می‌کند خودرو با چند مدیر و لشگری از محافظ و خبرنگار آمده‌اند تا قسمت دیگری از سریال تکراری پروژه غدیر را به قاب تصویر چشم‌های امیدوار مردم آبادان و خرمشهر بنشانند…

مشاهده صفحه:     1