Image
chevron_left ایمنا

بازهم محرم شده و شوری برپا است و این شور از دوره کودکی همیشه همراهمان بوده است. روزهایی را به یاد می‌آوریم که زود مشق‌هایمان را می‌نوشتیم تا پدر و مادر بعد از نماز مغرب ما را همراه با خود به روضه ببرند. از همان کودکی، آهسته آهسته در همین روضه‌ها بود که با امام حسین (ع) و قیام او آشنا شدیم.

مشاهده صفحه:     1