Image
chevron_left صدا و سیما

حمایت از بخش خصوصی و همراهی با صاحبان سرمایه، سیاست مهم و راهبردی استان در راستای حمایت از تولید داخلی است.

Image
chevron_left ایسنا - استان خراسان رضوی

Image
chevron_left بورس‌نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left الف

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left تهران ۲۴

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left افکار نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left جهان نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left مشرق

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left جماران

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left سیمرغ

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اخباربانک

دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت‌ترین پروسه‌های اداری در ایران تبدیل شده است. البته این نوع رفتار بانکها برای ارائه وام به مردم، سابقه‌ای بس طولانی دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left امین نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left شمانیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left تهران ۲۴

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left روزنو

مهر: بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left دنیای بانک

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left افکار نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left ایران خبر

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left رجانیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left نامه نیوز

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left ایران جیب

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانک‌ها مردم را تشویق می‌کنند تا با…

Image
chevron_left اتاق خبر

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارائه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، 80 تا 90 درصد سپرده خود را وام بگیرند.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

از طرفی، نهادهای مالی بازار از جمله تامین سرمایه‌ها، کارگزاران، مشاوران و… می‌بایست مقداری جدی‌تر چنین موضوعاتی را دنبال کنند و فقط یک معامله ساده در بازار ثانویه جزو اهداف نیست. از سویی، اگر این ن...

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left سایت تحلیلی خبریب آیین بیمه

آیین- در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تاسیس بیمه ایران، خسارت محموله وارداتی یک شرکت دارویی به مبلغ بیش از 86 میلیارد ریال از محل بیمه‌نامه حمل کالای وارداتی شرکت مزبور، از سوی بیمه ایران پرداخت شد.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

بی‌اعتنایی بورس اوراق بهادار تهران به نخستین روز از اجرای فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده امریکا در نهایت منجر به رشد پارامترهای اصلی و اساسی این بازار در پایان معاملات روز گذشته شد

Image
chevron_left اقتصاد کلان

در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تاسیس بیمه ایران، خسارت محموله وارداتی یک شرکت دارویی به مبلغ بیش از 86 میلیارد ریال از محل بیمه‌نامه حمل کالای وارداتی شرکت مزبور، از سوی بیمه ایران پرداخت شد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تاسیس بیمه ایران، خسارت محموله وارداتی یک شرکت دارویی به مبلغ بیش از 86 میلیارد ریال از محل بیمه‌نامه حمل کالای وارداتی شرکت مزبور، از سوی بیمه ایران پرداخت شد.

Image
chevron_left دنیای بانک

نقش صندوق توسعه بازار سرمایه، رمز و راز ماندگاری صاحبان سرمایه، تحریم‌ها و آثار آن بر سودآوری شرکت‌ها و ورود یک ابزار جدید مالی از جمله موضوعات مطرح شده توسط علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این گفتگو است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

دوره آموزش اصول حسابداری 30 آبان‌ماه در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

در رقابت استارتاپ حوزه نانو در صنعت برق از میان 7 تیم حاضر، دو تیم به‌عنوان تیم‌های برتر معرفی شدند و قرار است در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو مستقر شوند.

Image
chevron_left ایسنا

در رقابت استارتاپ حوزه نانو در صنعت برق از میان 7 تیم حاضر، دو تیم به‌عنوان تیم‌های برتر معرفی شدند و قرار است در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو مستقر شوند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

این روزها، روزهای اوج‌گیری و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ است. بازار از حالت کاملا سنتی و حجره‌ای خود خارج شده و به شبکه‌های اینترنتی کشیده شده است.

Image
chevron_left صدا و سیما

هشتمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و در دست اجرای دولتی به بخش خصوصی تشکیل جلسه داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

بنرهایی که با سیستم ریتارگتینگ، بازدیدکنندگان تبلیغات شما را به صفحات دسترسی به پیشنهادهای ویژه و ووچرهای اختصاصی برای خرید و دریافت خدمات‌تان هدایت می‌کنند؛ نقش بسیار مهمی در جذب مشتری دارند. اما گاهی، تبلیغات شما، آنچنان که باید، نم...

Image
chevron_left فرادید

بنرهایی که با سیستم ریتارگتینگ، بازدیدکنندگان تبلیغات شما را به صفحات دسترسی به پیشنهادهای ویژه و ووچرهای اختصاصی برای خرید و دریافت خدمات‌تان هدایت می‌کنند؛ نقش بسیار مهمی در جذب مشتری دارند.

Image
chevron_left فرارو

بنرهایی که با سیستم ریتارگتینگ، بازدیدکنندگان تبلیغات شما را به صفحات دسترسی به پیشنهادهای ویژه و ووچرهای اختصاصی برای خرید و دریافت خدمات‌تان هدایت می‌کنند؛ نقش بسیار مهمی در جذب مشتری دارند.

Image
chevron_left فرارو

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

دکتر محسن پرویز گفت: اگر ما بخواهیم امر ترجمه را ساماندهی کنیم، می‌توانیم بدون پیوستن به کپی‌رایت هم در داخل کشور قانون تصویب کنیم. این مسئله با قوانین داخلی ما قابل حل است و اگ...

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا - محمد مالجو، پژوهشگر مسائل اقتصادی معتقد است جامعه ایران با شش بحران شامل نظام توزیع، بازتولید اجتماعی نیروی کار، انسان و محیط‌زیست، بحران تولید ارزش و فروش کالا و در نهایت بحران خروج سرمایه مواجه است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از اجرای طرح جامع مالیاتی در اردبیل خبر داد و گفت: ارائه تسهیلات پایدار اشتغال روستایی به‌ویژه در مناطق محروم استان مهم‌ترین اولویت ما است که خوشبختانه به بهترین شکل ممکن در حال اجرا است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

دبیر قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجوی فارس با اشاره به مزایای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با اجرای این بسته مالیاتی به مرور شاهد حذف تقاضای سوداگرانه در بازارهای غیرمولد خواهیم بود.

Image
chevron_left ایمنا

گلپایگان-فرماندار گلپایگان گفت: باید از ظرفیت شش دانشگاه شهرستان به خوبی استفاده شود، چراکه دانشگاه باید به سمت درآمدزایی از طریق علم و خلاقیت برود.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

چند ماهی می‌شود که به بهانه اعلام مجدد تحریم‌ها و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام اوضاع اقتصادی کشور به اعتقاد برخی‌ها طی یک برنامه سازماندهی شده به یکباره دچار تلاطم شده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

چند ماهی می‌شود که به بهانه اعلام مجدد تحریم‌ها و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام اوضاع اقتصادی کشور به اعتقاد برخی‌ها طی یک برنامه سازماندهی شده به یکباره دچار تلاطم شده است.

Image
chevron_left جماران

Image
chevron_left روزنامه تعادل

از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارائه نشده اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است.

Image
chevron_left صما

طراحی داخلی یک حرفه چند تزئینی است که محیط داخلی ساخته شده در یک سازه را در هر خلاقیت و راه‌حل تکنیکی، کاربردش را به دست می‌آورد. این راه‌حل‌ها کاربردی هستند، بالابردن کیفیت زندگی و فرهنگ ساکنین، به شکل زیبا طلبی جذاب هستند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left بورس‌نیوز

طی چند ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه نرخ ارز و در پی آن سهام شرکت‌های معدنی بودیم، اما مجددا شاخص‌ها عقب نشسته‌اند.

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

رشد ماهانه نقدینگی درحالی‌که در 4 ماه ابتدایی سال‌جاری به‌طور متوسط حدود 1/ 1 درصد بوده، در پنجمین ماه سال به حدود 8/ 2 درصد افزایش یافته است. رشد نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که دارایی‌های بانک مرکزی که منعکس‌کننده پایه پولی بوده، کاهشی بوده است.

Image
chevron_left ایرنا

بررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و روبه افزایش گذاشته است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت مسکن افزایش یافته و این میزان افزایش قیمت، معلول کاهش ارزش پول ملی، هجوم متقاضیان غیرواقعی به بازار مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی خرید مسکن بوده است.

Image
chevron_left فرادید

در مقیاس ماهانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه سال‌جاری کاهش یافته است. دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود 2 درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مهم‌...

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

در این میان ضعف قوانین و مقررات یا عدم اجرای آن، منعی برای فروشندگان غیرواقعی مسکن ایجاد نمی‌کند. نمونه بارز این امر، نقص یا عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که دولت عملا اعتقادی به اجرای آن ندارد و به‌رغم تصویب این قانون، اراده‌ای برای ا...

Image
chevron_left افکار نیوز

بررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و روبه افزایش گذاشته است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: ررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و روبه افزایش گذاشته است. رشد ماهانه نقدینگی درحالی‌که در 4 ماه ابتدایی سال‌جاری به‌طور متوسط حدود 1/ 1 درصد بوده، در...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- بررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و روبه افزایش گذاشته است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: بررسی‌گزارش بانک مرکزی درخصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج شده و روبه افزایش گذاشته است. رشد ماهانه نقدینگی درحالی‌که...

Image
chevron_left وزارت کشور

دکتر محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: تحریم‌ها باعث کاهش ورود کالای قاچاق به کشور و در نتیجه افزایش تولید داخل بویژه در زمینه تولید پارچه شده است و این امر مصد...

Image
chevron_left وزارت کشور

در جلسه‌ای با حضور دکتر محسن مهرعلیزاده و اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی جی، مسائل و مشکلات این شهرک بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی البرز فردا

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

در جلسه‌ای با حضور دکتر محسن مهرعلیزاده و اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی جی، مسائل و مشکلات این شهرک بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کیمیاگران صنعت گفت: بسیاری از صاحبان سرمایه به فیلتراسیون آلاینده‌های کارخانه به چشم هزینه نگاه می‌کنند درحالیکه این کار یک سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت ساخت‌وساز در تهران به پایان رسیده است گفت: برای حمایت از تهران نباید در 5 سال آینده پروانه ساخت صادر شود.

Image
chevron_left جماران

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت ساخت‌وساز در تهران به پایان رسیده است گفت: برای حمایت از تهران نباید در 5 سال آینده پروانه ساخت صادر شود.

Image
chevron_left صما

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه ظرفیت ساخت‌وساز در تهران به پایان رسیده است گفت: برای حمایت از تهران نباید در 5 سال آینده پروانه ساخت صادر شود.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

جایگاه زن مسلمان به‌عنوان «مصرف‌کننده» در جهان نئولبیرال بازتعریف می‌شود و او نیز مانند همتایان غربی خود در سازوکارهای متعین این جهان قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

جایگاه زن مسلمان به‌عنوان «مصرف‌کننده» در جهان نئولبیرال بازتعریف می‌شود و او نیز مانند همتایان غربی خود در سازوکارهای متعین این جهان قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left روزنامه گسترش صنعت

Image
chevron_left فناوران اطلاعات

پیگیری همایش‌های بررسی تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، بعد از سال‌های که مغفول مانده بود؛ بار دیگر در دستور کار نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته و در نخستین همایش پس از یک دوره طولانی فترت، فناوری اطلاعات به‌...

Image
chevron_left ایسنا - استان خراسان رضوی

مشاهده صفحه:     1     2