Image
chevron_left جهان نیوز

در کنار تمام خدماتی که این تکنولوژی جدید برای ما انجام می‌دهد، مضرات و اثرات منفی زیادی را هم به دنبال داشته است.

Image
chevron_left رجانیوز

در کنار تمام خدماتی که این تکنولوژی جدید برای ما انجام می‌دهد، مضرات و اثرات منفی زیادی را هم به دنبال داشته است.

Image
chevron_left با اقتصاد

در کنار تمام خدماتی که این تکنولوژی جدید برای ما انجام می‌دهد، مضرات و اثرات منفی زیادی را هم به دنبال داشته است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

در کنار تمام خدماتی که این تکنولوژی جدید برای ما انجام می‌دهد، مضرات و اثرات منفی زیادی را هم به دنبال داشته است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

آیا می‌توان از گوشی همراهی که حاوی قرآن کریم است به جای قرآن فیزیکی در شب قدر استفاده کرد و موبایل بر سر گذاشت؟ جمعی از علما به این سوال پاسخ می‌دهند.

مشاهده صفحه:     1