Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بود، گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از نقشه ژنی هر فردو ساختار متابولومیک آن و همچنین شرح‌حال و معاینه بیمار درمان صورت می‌پذیرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بود، گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از نقشه ژنی هر فردو ساختار متابولومیک آن و همچنین شرح‌حال و معاینه بیمار درمان صورت می‌پذیرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بود، گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از نقشه ژنی هر فردو ساختار متابولومی...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بو...

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: نقشه ژنی ایرانیان تحت عنوان «ژنیران» به همت دانشکده غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم شده و در واقع ژنوم مرجع ایرانیان به شمار می‌رود. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از ایرنا، پژوهشکده غدد دورن ر...

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: پزشکان با استفاده از نقشه ژنی هر فردو ساختار متابولومیک آن همچنین شرح‌حال و معاینه بیمار برای درمان، اقدام مناسب را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا - یک متخصص طب اورژانس و دبیر دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بود، گفت: در پزشکی شخصی...

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا - دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: نقشه ژنی ایرانیان تحت عنوان «ژنیران» به همت دانشکده غدد درون‌ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم شده و در واقع ژنوم مرجع ایرانیان به شمار می‌رود.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از نقشه ژنی هر فردو ساختار متابولومیک آن همچنین شرح‌حال و...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی غدد درون‌ریز و متابولیسم، با اشاره به موضوع درمان بیماران با استفاده از نقشه ژنتیکی، گفت: پزشکی شخصی، مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 2030 خواهد بود.

مشاهده صفحه:     1