Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

معاون ایرانیان و امور مجلس وزرات امور خارجه، با اعلام اینکه میزان سفر ایرانیان به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است، گفت که کشورهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان همچنان مقصد اول گردشگران ایرانی برای سفر به خارج از کشور هستند. او در بخ...

Image
chevron_left با اقتصاد

معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه عنوان کرد در مورد تعداد ایرانیان خارج از کشور، رقمی بین دو تا هفت میلیو...

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

معاون ایرانیان و امور مجلس وزرات امور خارجه، با اعلام اینکه میزان سفر ایرانیان به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است و کشورهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان همچنان مقصد اول گردشگران ایرانی برای سفر به خارج از کشور هستند، تصریح کرد: اتهام تبعه آمریکایی که از چندی پیش...

Image
chevron_left جماران

معاون ایرانیان و امور مجلس وزرات امور خارجه گفت: طبق آماری که داریم افرادی که بحث مهاجرت را مطرح کرده‌اند و متقاضی این موضوع بوده‌اند حدود یک‌میلیون و 700 هزار نفر هستند و از این تعداد 400...

Image
chevron_left ایسنا

معاون ایرانیان و امور مجلس وزرات امور خارجه، با اعلام اینکه میزان سفر ایرانیان به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است، گفت که کشورهای ترک...

Image
chevron_left ایسنا

معاون ایرانیان و امور مجلس وزرات امور خارجه، با اعلام اینکه میزان سفر ایرانیان به خارج از کشور کاهش پیدا کرده است، گفت که کشورهای ترک...

مشاهده صفحه:     1