Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

رئیس شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: افزایش نیافتن حقوق کارکنان دانشگاه را تکذیب می‌کنم و چنین مسئله‌ای غیرقابل قبول است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

رئیس شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: افزایش نیافتن حقوق کارکنان دانشگاه را تکذیب می‌کنم و چنین مسئله‌ای غیرقابل قبول است.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

مشخص شدن حداکثر نظام پرداختی به اعضای هیئت علمی توسط مجلس شورای اسلامی این روزها با حواشی زیادی روبه‌رو شده است چگونه می‌توان با جهت‌دهی پژوهش مسئله راحل کرد.

مشاهده صفحه:     1