Image
chevron_left صدا و سیما

اصفهان در زمینه تولیدات دارویی قطب سوم داروسازی کشور است.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: وضعیت دارویی کشور در یک سال اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفته است. با وجود تمام تدابیری که تاکنون برای ساماندهی به این اوضاع اندیشیده شده است، بازهم خللی در این سیستم وجود دارد.

مشاهده صفحه:     1