Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس اداره قران، عترت و نماز آموزش و پرورش خوزستان از درخشش گروه تواشیح دانش‌آموزان پسر خوزستان در دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم در کشور خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه فعالیت‌های قرآنی گروه تواشیح دانش‌آموزان پسر استان خوزستان در دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی دانش‌آموزان مراکز دارالقرآن سراسر کشور رتبه نخست را از آن خود کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه فعالیت‌های قرآنی گروه تواشیح دانش‌آموزان پسر استان خوزستان در دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی دانش‌آموزان مراکز دارالقرآن سراسر کشور شرکت دارند.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه فعالیت‌های قرآنی گروه تواشیح دانش‌آموزان پسر استان خوزستان در دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی دانش‌آموزان مراکز دارالقرآن سراسر کشور شرکت دارند.

مشاهده صفحه:     1