Image
chevron_left شفاف

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است به پایان رسیده، اما همچنان افراد زیادی منتظر دریافت این تسهیلات هستند و مطابق آمار، 145 هزار نفر در انتظار قرار دارند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است به پایان رسیده، اما همچنان افراد زیادی منتظر دریافت این تسهیلات هستند و مطابق آمار، 145 هزار نفر در انتظار قرار دارند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left افکار نیوز

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left مشرق

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left جماران

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left پول‌نیوز

در حال حاضر حدود 145 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند که از این تعداد، حدود 85 هزار نفر تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل مدارک هستند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است که به پایان رسیده، اما همچنان متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات وجود داشته و مطابق آمارها، 145 هزار نفر منتظر دریافت تسهیلات هستند.

مشاهده صفحه:     1