Image
chevron_left شفاف

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی ضمن انتقاد از برخی مدیران بانکی که در روز اول اجرای طرح درخصوص آن توجیه نشدند خواست قبل از دادن اطلاعات اشتباه به مشتریان از مراجع بالادستی استعلام کنند تا با این وجود برای اجرای ...

مشاهده صفحه:     1