Image
chevron_left همشهری آنلاین

- ذات مسکن در سال‌های اخیر زیرو رو شده؛ برهمین اساس عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که تجدیدنظر در سیاستگذاری‌های مسکن امری ناگزیر است و باید تحولات سکونت شهری و جابه‌جایی ساختار سیاستگذاری جمعیتی را بپذیریم.

Image
chevron_left مادنیوز

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ پیشنهادی رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط وام‌دهی صندوق پس‌انداز مسکن یکم ارائه نشده است، تاکید کرد: هرگونه تغییر در شرایط کنونی این صندوق، قدرت وام‌دهی آن را تا 36 درصد کاهش می‌دهد.

Image
chevron_left مادنیوز

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ پیشنهادی رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط وام‌دهی صندوق پس‌انداز مسکن یکم ارائه نشده است، تاکید کرد که هرگونه تغییر در شرایط کنونی این صندوق، ...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ پیشنهادی رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تغییر در شرایط وام‌دهی صندوق پس‌انداز مسکن یکم ارائه نشده است، تاکید کرد که هرگونه تغییر در شرایط کنونی این صندوق، ...

مشاهده صفحه:     1