Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: دولت خیال رفع تحریم‌ها با انجام تعهداتی مانند FATF را از خود دور کند.

Image
chevron_left رجانیوز

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: دولت خیال رفع تحریم‌ها با انجام تعهداتی مانند FATF را از خود دور کند.

مشاهده صفحه:     1