Image
chevron_left فرارو

«همسرم وقت آمدنم مدام می‌گفت که نگران است، می‌گفت: توی شهر نچرخ و زود به هتل برگرد، اما با این همه نظرات مختلفی که درباره ایران وجود دارد، دوست داشتم حتما اینجا را ببینم و حالا از آمدنم پشیمان نیستم. هنوز شهر را با دقت ندیده‌ام، با این حال دیدن این جمعیت د...

مشاهده صفحه:     1