Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

آخرین نشست شورای عالی کار 22 آبان‌ماه برگزار شد و در آن نشست نمایندگان کارگری درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده را برای بازنگری در مزد 97 ارائه دادند.

Image
chevron_left مشرق

آخرین نشست شورای عالی کار 22 آبان‌ماه برگزار شد و در آن نشست نمایندگان کارگری درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده را برای بازنگری در مزد 97 ارائه دادند.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- آخرین نشست شورای عالی کار 22 آبان‌ماه برگزار شد و در آن نشست نمایندگان کارگری درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده را برای بازنگری در مزد 97 ارائه دادند؛ یک ماه از آن درخواست می‌گذرد و هنوز این نشست برگزار نشده است.

Image
chevron_left رجانیوز

آخرین نشست شورای عالی کار 22 آبان‌ماه برگزار شد و در آن نشست نمایندگان کارگری درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده را برای بازنگری در مزد 97 ارائه دادند؛ یک ماه از آن درخواست می‌گذرد و هنوز این نشست برگزار نشده است.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left افکار نیوز

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left اتاق خبر

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان کالری مفید مصرفی هر عضو خانوار کارگری 475 واحد کاهش یافته است، گفت: مصرف مواد پروتئینی در سفره کارگران روبه کاهش است.

Image
chevron_left مشرق

خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است که قدرت خرید کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.

Image
chevron_left اتاق خبر

نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left فراسو خبر

Image
chevron_left ایران خبر

نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نتیجه مطالعات جدید نشان می‌دهد که در بازه 15 ساله اخیر، زنان آمریکا نصف مردان دستمزد دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد میزان اختلاف دستمزد، از آنچه تصور می‌شد خیلی بیشتر است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اتاق خبر

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left افکار نیوز

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left مشرق

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

Image
chevron_left جام‌نیوز

روند 10 ماهه افزایش هزینه سبد خوارکی خانوار کارگری نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهیانه معیشت خانوار به 3.5 میلیون تومان رسیده است.

Image
chevron_left مشرق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق‌های بالای 5 میلیون توضیحاتی ارائه داد.

Image
chevron_left مشرق

روند 10 ماهه افزایش هزینه سبد خوارکی خانوار کارگری نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهیانه معیشت خانوار به 3.5 میلیون تومان رسیده است.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

روند 10 ماهه افزایش هزینه سبد خوارکی خانوار کارگری نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهیانه معیشت خانوار به 3.5 میلیون تومان رسیده است.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

هم‌اکنون فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگری به رقمی معادل 2 میلیون و 420 هزار تومان رسیده است که باید برای جبران آن چاره‌اندیشی کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه شورای عالی کار از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم دستمزد و اختصاص بسته حمایت غذایی به کارگران خبر داد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left عصرخبر

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left اتاق خبر

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left مشرق

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نشست شورای عالی کار روز سه‌شنبه هفته آینده با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left تهران ۲۴

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left اتاق خبر

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

وزیر جدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری شود قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری شود قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

وزیر کار گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری شود قطعا غیر مقدور نیست.

Image
chevron_left افکار نیوز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری شود قطعا غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.

Image
chevron_left مشرق

وزیر کار گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری شود قطعا غیر مقدور نیست.

Image
chevron_left بولتن نیوز

وزیر تعاون گفت: اینکه در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا تصمیم‌گیری شود غیر مقدور است و باید در نشست‌های سه‌جانبه این شورا راه‌حل پیدا کنیم.

Image
chevron_left تین نیوز

در همین چند ماه گذشته بسیاری از خلبانان در جایگاه کاپیتان و خلبان دوم سر از شرکت‌های بین‌المللی درآورده‌اند و بحران کمبود خلبان عمدتا در تایپ‌های ایرباس و ATR در ایران، سبب شد تا این موضوع به یکی از مهم‌ترین بحران‌های مدیریتی ایرلاین‌ها تبدیل شود.

Image
chevron_left روزنامه اطلاعات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم.

Image
chevron_left اتاق خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری گفت: باید در نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار راه‌حل‌های متنوع برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت پیدا کنیم.

مشاهده صفحه:     1