Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر جهاد کشاورزی دزفول از تعطیلی آخرین فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

دزفول - مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با تعطیلی آخرین فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم کشاورزی در دزفول این شهر از واحدهای عرضه غیرمجاز سموم پاکسازی شد.

Image
chevron_left روزنامه اتفاقیه

تب کریمه‌کنگو یک بیماری شغلی است و گروه‌های شغلی خاص مانند کشاورزان و دامداران، کارگران کشتارگاه‌ها، قصاب‌ها و دامپزشکان بیشتر در معرض مواجهه با آن قرار دارند.

Image
chevron_left روزنامه مناقصه مزایده

مشاهده صفحه:     1