Image
chevron_left جماران

یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه نگاه ما به تحقیق و تفحص از شهرداری غیرسیاسی است، بیان کرد: می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده است.

Image
chevron_left جماران

شهردار تهران با بیان اینکه مردم منتظر پاسخ‌های مساعد از طرف مدیریت شهری هستند، اظهار داشت: نباید وقتی صحبت از فساد می‌شود، نام شهرداری تهران شنیده شود.

Image
chevron_left تابناک

تلاش برای پایان حصر و محدودیت، عملیات ممکن یا ناممکن رئیس جدید بانک مرکزی، چرا مصلای تهران تکمیل نمی‌شود، رخت عز ا. برتن محیط‌زیست، سیاست‌های جدید ارزی،...

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left ایرنا

محمود صادقی نماینده مجلس دهم و احمد توکلی نماینده سابق مجلس روایتی متفاوت از وجود فسادهای ساختاری و حتی شبکه‌ای در نهادهای مختلف ارائه کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

سخنگوی شورای شهر تهران از ارسال پرونده‌های تخلفات شهرداری به دستگاه قضایی خبر داد.

Image
chevron_left جماران

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: یک لحظه تصور کنیداگر اتفاقات مفسدانه دولت‌های بعد از آقای خاتمی در دوران 8 ساله حضور این جریان در راس قدرت انتخابی، رخ داده بود آن روز منتقدان وی و ا...

Image
chevron_left جماران

عضو شورای شهر تهران گفت: به صلاح ما نیست که مدام شهرداری را نهادی بدهکار جلوه دهیم چراکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم، ولی از روی اضطرار و ناچاری و گذران امورات شهرداری مجبور شدیم این اطلاعات را منتشر کنیم.

Image
chevron_left جماران

عضو شورای شهر تهران گفت: به صلاح ما نیست که مدام شهرداری را نهادی بدهکار جلوه دهیم چراکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم، ولی از روی اضطرار و ناچاری و گذران امورات شهرداری مجبور شدیم این اطلاعات را منتشر کنیم.

مشاهده صفحه:     1