Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بناب- دو متهم درخصوص پرونده فساد شهرداری بناب دستگیر شدند.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

4 نفر دیگر در ارتباط با پرونده فساد مالی قدیمی شهرداری بناب که از دوره گذشته شورای شهر است، دستگیر شدند.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

4 نفر دیگر در ارتباط با پرونده فساد مالی قدیمی شهرداری بناب که از دوره گذشته شورای شهر است، دستگیر شدند.

Image
chevron_left جماران

رسولی، عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته فسادزدایی در سطح مدیران ارشد شهرداری انجام شده ...

مشاهده صفحه:     1