Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک مرکزی در یک اطلاعیه تاکید کرد که بانک‌ها باید اصل سود ارزی را به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده پرداخت کنند، در نتیجه با این اطلاعیه بانک مرکزی نگرانی از بازپرداخت سپرده ارزی به شکل ریالی وجود ندارد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند. هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در یک اطلاعیه تاکید کرد که بانک‌ها باید اصل سود ارزی را به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده پرداخت کنند، در نتیجه با این اطلاعیه بانک مرکزی نگرانی از بازپرداخت سپرده ارزی به شکل ریالی وجود ندارد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left اتاق خبر

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌های عامل را ملزم کرد تا براساس مقررات، در زمان برداشت یا بستن حساب مشتریان، اسکناس را به‌صورت ارز پرداخت کنند؛ ضمن آنکه سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌های عامل را ملزم کرد تا براساس مقررات، در زمان برداشت یا بستن حساب مشتریان، اسکناس را به‌صورت ارز پردخت کنند؛ ضمن آنکه سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left عصر ایران

بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند. هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر...

Image
chevron_left ایران اکونا

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌های عامل را ملزم کرد تا براساس مقررات، در زمان برداشت یا بستن حساب مشتریان، اسکناس را به‌صورت ارز پردخت کنند؛ ضمن آنکه سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left ایلنا

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left پول‌نیوز

بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left ایران جیب

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی…

Image
chevron_left عصر ایران

بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.

Image
chevron_left صدا و سیما

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند. هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرد...

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف به عودت همان اسکناس ارز بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.

Image
chevron_left روزنامه ایران

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left خبرگزاری بانکی

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

بانک مرکزی اظهار کرد: بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند. هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مک...

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها سپرده‌های ارزی را باید به‌صورت اسکناس ارز سپرده‌گذاری شده، پرداخت کنند و علاوه بر این سود سپرده ارزی نقدی نیز باید به‌صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

Image
chevron_left افکار نیوز

برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی‌های مجاز نیست و در محل‌های مشهوری تخلف می‌کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.

Image
chevron_left جماران

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left اتاق خبر

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left بازار خبر

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left افکار نیوز

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left الف

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left شفاف

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left ایران اکونا

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left ایران جیب

صرافی‌های غیرمجاز در سطح شهر هنوز نفس می‌کشند و بازار ارز همچنان متشنج است. کسی ارز نمی‌خرد و نمی‌فروشد و فقط بساط…

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 - نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left نامه نیوز

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left مشرق

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نرخ رسمی در بودجه 3300 تومان، مبادله‌ای 3753 تومان، رسمی موزون سنا 4495 تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها 4785 تومان و فروش رسمی صراف به مردم 4800 تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی _ عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به نقش موثر منابع انسانی در سودآوری بانک، گفت: حوزه‌ها و ادارات باید با توجه به ظرفیت‌های موجود نسبت به شناسایی همکاران تحصیل‌کرده، جوان و خوش‌فکر اقدام کرده و در انتصابات، شایستگی افراد را مدنظر قرار دهند.

Image
chevron_left روزنامه آفتاب اقتصادی

Image
chevron_left ایلنا

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left ایران اکونا

عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی _ غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left ایسنا

غلامرضا پناهی، عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو، مدیرعامل و مانوئل گریجوتا، مدیر تجاری ارس‌بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left صبح تهران

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با لوئیس کاسادو مدیرعامل و مانوئل گریجوتا مدیر تجاری ارس بانک اسپانیا دیدار و گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

مسلما با توجه به اینکه مشتریان بانک ملی ایران از اعتبار ویژه‌ای نزد این بانک برخوردارند، حمایت از فعالان تجاری نیازمند پشتیبانی‌های لازم از سوی ارس بانک به‌خصوص در زمینه پذیرش اعتبار اسنادی از سوی آن بانک به نفع صادرکنندگان ایرانی به کشور اسپانیا است.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left مشرق

در روش غیربانکی یا همان روش «بدون انتقال ارز» هیچ‌یک از بانک‌های تجاری و یا تخصصی کشور به‌عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کالای وارداتی دخیل نیستند.

Image
chevron_left فرارو

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left انتخاب

Image
chevron_left دریک آنلاین

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.…

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: اختلاف نرخ یورو آزاد و مبادله‌ای به بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left جماران

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

Image
chevron_left ایسنا

همانطور که طی ماه‌های اخیر و در جریان نوسان ارزی، قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی از یکدیگر بیش از گذشته فاصله گرفته است، یورو نیز از این رقابت جانمانده و شکاف نرخ آزاد و مبادله‌ای آن تا بیش از 1500 تومان رسیده است.

مشاهده صفحه:     1