Image
chevron_left پایگاه خبری رازپول

Image
chevron_left عصرخبر

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

او هنگام دستگیری دو جمله را به ماموران می‌گوید: "بروید و به خود افتخار کنید که مرا دستگیر کرده‌اید." "بروید و با افتخار به دیگران بگویید که توانسته‌اید سلطان سکه را بگیرید".

Image
chevron_left بورس 24

وقتی بانک مرکزی از سوی آمریکا تحریم می‌شود به معنای تحریم تمام بانک‌های ایرانی است و آوردن نام تمام آن‌ها را می‌توان سیاه‌نمایی و بزرگ جلوه دادن آمریکا دانست که بیشتر وجهه نمایشی دارد.

مشاهده صفحه:     1