Image
chevron_left هفته نامه عصر ارتباط

Image
chevron_left افکار نیوز

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

ایسنا| بازار گوشی در یک سال اخیر بالا و پایین بسیار داشته و البته روند آن تحت تاثیر عواملی مانند افزایش نرخ ارز،

Image
chevron_left پایگاه خبری قلم نیوز

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنامه جوان - جوان آنلاین

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left ایمنا

میگرن از نوع سردردهای ضربان‌داراست که فاکتورهای مختلفی نظیر فشارهای روانی، هورمون‌ها و مصرف بعضی غذاها در ایجاد آن نقش دارند.

Image
chevron_left روزنامه ثروت

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنو

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left جهان نیوز

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left ایران اکونا

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left سیتنا

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اتاق خبر

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left ایران خبر

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left حزبالله نیوز

حزب‌الله: در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left بورس 24

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left ایران جیب

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی…

Image
chevron_left الف

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایسنا

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left روزنامه - سایت خبری تحلیلی کسب و کار

در حالی که ممکن است هریک از فروشندگان در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی‌های همراه اعلام کنند، خریداران باید پیش از خرید، از قیمت گوشی موردنظر خود مطلع شوند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: سازمان جهانی بهداشت اعتیاد به بازی‌های ویدیویی و دیجیتال به فهرست اختلالات روانی افزود. به گفتهاین سازمان وابستگی به بازی‌های ویدیویی و دیجیتال یک تیپ رفتاری است که می‌تواند چندان شدتی بگیرد که بر دیگر علایق فردی غلبه پیدا کند.

Image
chevron_left طرفداری

براساس تصمیم سازمان بهداشت جهانی، کشورهای عضو این سازمان باید اعتیاد به بازی‌ها را به‌عنوان یک بیماری در نظر بگیرند.

Image
chevron_left ایمنا

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که انجام فعالیت‌های ورزشی توسط سالمندان باعث می‌شود آن‌ها بتوانند کارهای روزمره خود را به آسانی و بدون نیاز به دیگران انجام دهند.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

یک مدرس دانشگاه با هشدار درباره سونامی «جعل عمیق» و اخبار جعلی، بر لزوم آمادگی روابط‌عمومی‌ها برای مواجهه با «جعل عمیق» و اخبار جعلی به‌ویژه در عصر هوش مصنوعی تاکید کرد.

Image
chevron_left وزارت آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در هشتمین جلسه شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: اجرای کامل بر...

Image
chevron_left شبکه خبری امتداد نیوز

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه جامعه مراسم ضیافت افطار بیش از سه هزار توان‌یاب شهر تهران با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران در مجموعه فرهنگی ورزشی برادران محبی برگزار می‌شود.

Image
chevron_left شهرداری منطقه 10 تهران

مراسم ضیافت افطار بیش از 3000 توان‌یاب شهر تهران با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران در مجموعه فرهنگی ورزشی برادران محبی برگزار می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد افرادی که به افسردگی و اضطراب مبتلا هستند، در حساب کاربریشان در توئیتر بیشتر از عکس‌های سیاه و سفید و کمتر از عکس‌های زیبا و چشم‌نواز استفاده می‌کنند.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه علم و فناوری: نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد افرادی که به افسردگی و اضطراب مبتلا هستند، در حساب کاربریشان در توئیتر بیشتر از عکس‌های سیاه و سفید و کمتر از عکس‌های زیبا و چشم‌نواز استفاده می‌کنند.

Image
chevron_left ایمنا

سازمان جهانی بهداشت به تازگی راهکارهای جدیدی برای پیشگیری از زوال عقل ارائه کرده است.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left نامه نیوز

«درد شانه» یکی از شایع‌ترین مشکلات اسکلتی-عضلانی دنیای امروز است، طوری که بیش از 60 درصد از افراد آن را برای حداقل یک‌بار در زندگی تجربه می‌کنند. درد شانه، محور حرکتی دست را محدود کرده و در فعالیت‌های روزمره اختلال ایجاد می‌کند. این درد ممکن است به‌صورت حاد یا مزمن ایجاد ش...

Image
chevron_left خبرهای بانکی

محمدرضا حسین‌زاده

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پولی مالی

اخبار پولی مالی- در حال حاضر قیمت هر برگ کاغذ A4 که به‌طور معمول در نظام اداری کشور و یا میان عموم مردم استفاده می‌شود، 100 تومان است. اگر هر ایرانی روزانه فقط یک برگ کاغذ به سطل زباله بیاندازد، روزانه 8. 5 میلیارد تومان هدررفت فقط در این بخش خواهیم داشت.

Image
chevron_left اکونا پرس

محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی ایران

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left اخباربانک

تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left دنیای بانک

تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم که برای تولید یک برگ کاغذ، چه مقدار هزینه می‌شود؟* تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left تری بی ان

آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم که برای تولید یک برگ کاغذ، چه مقدار هزینه می‌شود؟* تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی نوآوران

تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left بانک ملی ایران

تولید و مصرف کاغذ، مدتی است که در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و آثار زیانبار استفاده بی‌رویه از کاغذ به آحاد مردم گوشزد می‌شود.

Image
chevron_left هفته نامه عصر ارتباط

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سندرم شبکه اگزیلاری ممکن است بسیار دردناک باشد و احساس کشیدگی و انقباض در پوست از علائم آن است.

Image
chevron_left افکار نیوز

دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده است که طبق آخرین پیمایش سلامت روان در ایران و در بازه سنی 15 تا 65 سال، 12 میلیون نفر در کشور به نوعی اختلال روان‌پزشکی از خفیف تا شدید مبتلا هستند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

در این مطلب به مواردی که نشان می‌دهد نیاز به مشاور دارید اشاره شده است.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرده است که طبق آخرین پیمایش سلامت روان در ایران و در بازه سنی 15 تا 65 سال، 12 میلیون نفر در کشور به نوعی اختلال روان‌پزش...

Image
chevron_left اصفهان امروز

16 اردیبهشت 1398, 14:28 / کد خبر:72731 خستگی ناشی از "سندرم خستگی مزمن" با انواع بی‌حوصلگی‌های روزانه تفاوت دارد و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است.

Image
chevron_left ایمنا

خستگی ناشی از "سندرم خستگی مزمن" با انواع بی‌حوصلگی‌های روزانه تفاوت دارد و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اخباربانک

Image
chevron_left ایسنا - استان لرستان

Image
chevron_left تدبیر و امید

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که پلیس چین از یک اپلیکیشن موبایل برای نگهداری و ثبت اطلاعات مرتبط با میلیون‌ها اویغور ساکن ایالت سین‌کیانگ استفاده می‌کند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دود سیگار، آلاینده‌های محیطی و محیط کار از فاکتورهای خطرساز برای بیماران آسمی است و این افراد باید نسبت به مصرف دارو و محیط‌های خطر توجه و حساسیت بیشتری داشته باشند.

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left اقتصاد گردان

با صاپ بدون مراجعه به شعبه، تراکنش‌های مالی خود را به‌راحتی انجام دهید و از جوایز و امتیازات آن بهره‌مند شوید

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: پژوهشگران دانشگاه پوردوی آمریکا از تکمیل طرح خود برای ساخت سکونتگاه‌های هوشمند در ماه یا مریخ خبر داده‌اند. این سکونتگاه‌ها برای مدت‌های طولانی قابل استفاده خواهند بود.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

پژوهشگران دانشگاه پوردوی آمریکا از تکمیل طرح خود برای ساخت سکونتگاه‌های هوشمند در ماه یا مریخ خبر داده‌اند. این سکونتگاه‌ها برای مدت‌های طولانی قابل استفاده خواهند بود.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه اجتماعی «مشاوره» در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم در آیاتی به این اهمیت می‌پردازد. آنجا که می‌فرماید: «والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شوری بینهم…» و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند و نماز می‌گزارند و کارشان برپایه مشورت با یکدیگر است.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک از همایش پیاده‌روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان جاسک در سومین روز از هفته سلامت در این شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left جماران

به نظر می‌رسد هرچه «محمد بن سلمان» با کسانی که بنیان حکومت او و خانواده‌اش را به چالش می‌کشند، بیشتر درگیر می‌شود؛ دیوانه تر می‌شود.

Image
chevron_left شهرداری منطقه 13 تهران

Image
chevron_left صدا و سیما

هفدهمین عمل تا وی قلب با موفقیت در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد.

Image
chevron_left امانت آذربایجان

گروه تندرستی: اگر در تمرکز یا حافظه خود با مشکلاتی مواجه هستید یا احساس می‌کنید قابلیت تفکر شفاف را از دست داده‌اید، این موارد می‌توانند از علائم مرتبط با حمله خواب باشند.

Image
chevron_left خبرخودرو

گروه بین‌الملل: سوبارو اوتبک کاملا جدید با تکنولوژی‌های بیشتر خود قادر به حرکت در مکان‌های بیشتری است و برای اولین بار با نیرومحرکه بنزینی توربوشارژ عرضه خواهد شد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

نزدیک به 100 تا 200 میلیارد کهکشان در جهان هستی وجود دارد. هر ستاره حداقل یک سیاره در کنار خود دارد و از هر 6 سیاره یکی به زمین شباهت دارد. با همه این اوصاف تنها موجودات زنده کشف شده جهان، در زمین زندگی می‌کنند.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

تنها با در اختیار داشتن رمز دوم کارت بانکی می‌توانید فعالیت‌های روزمره مالی خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی در محیطی امن و با کاربری آسان انجام دهید.

Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

تنها با در اختیار داشتن رمز دوم کارت بانکی می‌توانید فعالیت‌های روزمره مالی خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی در محیطی امن و با کاربری آسان انجام دهید.

مشاهده صفحه:     1