Image
chevron_left افکار نیوز

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left جهان نیوز

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left مشرق

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 9 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. بیش از 6.7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه 139...

Image
chevron_left ایلنا

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

حدود یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال در فروردین‌ماه سال‌جاری برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left روزنامه ایران

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماه ابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left اتاق خبر

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left جماران

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left خبرگزاری آنا

Image
chevron_left تابناک

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left ایران جیب

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده…

Image
chevron_left بولتن نیوز

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است.

Image
chevron_left ایسنا

آخرین وضعیت معاملات اسناد بانکی از این حکایت دارد که چک، سفته و برات با کاهش مبادله و همچنین برگشت در فروردین‌ماه همراه شده است، این ریزش با توجه به شرایط معاملاتی در ماهابتدایی سال تا حد زیادی طبیعی خواهد بود.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

«تجارت آنلاین»: با وجود آنکه چک‌های برگشتی در فروردین‌ماه همچنان از میزان قابل توجه برخوردار بوده است؛ اما روند کاهشی آن علامت مثبتی برای نظام بانکی و گردش پولی کشور است.

Image
chevron_left ایسنا

آمارها حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال‌جاری بالغ بر یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد در کل کشور برگشت خورده است.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left پول‌نیوز

در فرورین ماه بیش از 900 هزار فقره چک به ارزشی افزون بر 83 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شد. در کشور از نظر تعداد 96.8 درصد و از نظر ارزش 92.9 درصد از کل چک‌های برگشتی، به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

Image
chevron_left جهان نیوز

آمارها حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال‌جاری بالغ بر یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد در کل کشور برگشت خورده است.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- آمارها حاکی از آن است که در فروردین‌ماه سال‌جاری بالغ بر یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد در کل کشور برگشت خورده است.

Image
chevron_left شفاف

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال در کشور یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به اسفند پارسال از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال در کشور یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به اسفند پارسال از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال در کشور یک‌میلیون فقره چک به ارزش 90 هزار میلیارد ریال برگشت خورد که نسبت به اسفند پارسال از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 31.9 درصد و 51.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مشاهده صفحه:     1