Image
chevron_left وانا

وکیل‌مدافع خانواده کاووس سیدامامی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت موکلانش از صداوسیما توضیحاتی ارائه کرد.

Image
chevron_left فرارو

درفشان درخصوص پرونده‌ای که در آن اتهام جاسوسی نسبت به کاووس سیدامامی صادر شده است نیز گفت: این پرونده همراه با پرونده اشخاصی که تحت عنوان فعالین محیط‌زیست شناخته می‌شوند در دادسرای اوین مطرح است و عنوان می‌شود که قرار است به‌زودی در دادگاه مطرح شود.

Image
chevron_left ایسنا

وکیل‌مدافع خانواده کاووس سیدامامی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت موکلانش از صداوسیما توضیحاتی ارائه کرد.

Image
chevron_left ایسنا

وکیل‌مدافع خانواده کاووس سیدامامی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت موکلانش از صداوسیما توضیحاتی ارائه کرد.

مشاهده صفحه:     1