Image
chevron_left مشرق

درحالیکه دکتری متخصص به دلیل نارسایی قلبی در اثر مصرف قرص برنج فوت شده است همسر او ادعا می‌کند از علت اینکه همسرش قرص برنج خورده باشد بی‌خبر است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

درحالیکه دکتری متخصص به دلیل نارسایی قلبی در اثر مصرف قرص برنج فوت شده است همسر او ادعا می‌کند از علت اینکه همسرش قرص برنج خورده باشد بی‌خبر است.

مشاهده صفحه:     1