Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

پ رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

پ رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران می‌گوید هیچ موردی از گرانفروشی در این استان مشاهده نکرده اما گزارش خبرنگار ایرنا از محله‌ای در شرق پایتخت نشان می‌دهد که برخی نانوایان نه‌تنها تخلف و گرانفروشی می‌کنند بلکه در پاسخ به مشتریان معترض می‌گویند: نان گران شده است.

مشاهده صفحه:     1