Image
chevron_left فرصت امروز

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left پایگاه خبری قانون

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی خبر داد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از 7 دهم درصد در 2 سال پیش به 1.9 درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

Image
chevron_left صاحب‌نیوز

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در جنگ اقتصادی مردم باید مشارکت کرده و با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع، با حضور در صحنه‌های اقتصادی وارد عمل شوند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

حمیدرضا فولادگر گفت: «اتاق جنگ اقتصادی ایران» باید در ذیل ستاد هماهنگی قوا برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.

مشاهده صفحه:     1